Ubrzo počinje gradnja žičare na lokalitetu Kolašin 1600

Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki odbila je juče žalbu konzorcijuma GH holdinga iz Ljubljane na rješenje o izboru najpovoljnije ponude za izgradnju žičare na lokalitetu Kolašin 1600.

Predsjednik Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda za izgradnju žičare Rešad Nuhodžić saopštio je Pobjedi da će za desetak dana biti potpisan ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem, konzorcijumom podgoričke kompanije Eminent i austrijskog Dopelmajera (Doppelmayr), čime će biti omogućeno projektovanje i izgradnja žičare.

Slovenci su 11. avgusta uložili žalbu na tender Direkcije javnih radova i Ministarstva održivog razvoja i turizma za usluge projektovanja i izvođenja radova na izgradnji šestosjedne žičare K8, na lokalitetu Kolašin 1600.

Nuhodžić je naveo da je prethodno Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda završila postupak i predložila da je najpovoljniju ponudu dostavio konzorcijum firmi Eminent i Dopelmajer.

”Mi smo odbacili sve žalbene navode konzorcijuma i predmet smo proslijedili Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki, jer je rješavanje po toj žalbi u njihovoj nadležnosti”, kazao je Nuhodžić.

On navodi da je odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki potvrda da je Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda za izgradnju žičare odradila postupak vrednovanja ponuda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

”Na taj način su se stekli uslovi da se zaključi ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem, konzorcijumom Eminent i Dopelmajer”, poručio je Nuhodžić. Prema njegovim riječima, predviđeno je da projektovanje žičare traje tri mjeseca, dok bi izvođenje radova i montaža trajali šest mjeseci.

”Očekujem da se tokom naredne godine završi izradnja žičare, dok će se u toku ove godine najvjerovatnije obaviti projektovanje”, izjavio je Nuhodžić.

Konzorcijum Eminent i Dopelmajer je za gradnju žičare ponudio cijenu od 8,98 miliona eura.

Kao drugorangirana i ispravna proglašena je samostalna ponuda firme Eurozoks iz Spuža, dok je ponuda konzorcijuma GH odbijena kao neispravna. Ove dvije ponude bile su skuplje od prvorangirane.

Ponuda Eurozoksa Spuž sa nekoliko podizvođača iznosila je 9.499.000 eura, dok je konzorcijum GH ponudio cijenu 9.499.950 eura.