“10 HILJADA OSOBA NEMA NOVU LIČNU KARTU”

“Preliminarnom analizom možemo da kažemo da 102 slučaja imaju preklapanja, što će reći da osoba A i njen otisak su i kod osobe B, što nije malo, uz mogućnost da od osobe A otisak ima i pet drugih ljudi, te da za tih pet ljudi nemamo njihov otisak prsta”, kazao je Danilović
Provjera AFIS sistemom pokazala je da se u biračkom spisku nalaze 102 osobe čiji se otisci prstiju poklapaju sa drugima, te da 10 hiljada osoba nema novu ličnu kartu, što znači da nemaju ni osnova da glasaju.

Ove informacije saopštio je ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović, na sjednici Odbora za praćenje primjene zakona i drugih propisa od značaja za izgrađivanje povjerenja u izborni proces.

Ministar nije želio direktno da odgovori na pitanje da li će potpisati birački spisak, koji se zaključuje sjutra u ponoć.
Kratko je poručio da će uraditi ono “što mu zakon nalaže i daje pravo”.

Birački spisak na osnovu kog će biti održani parlamentarni izbori zakazani za 16. oktobar, biće zaključen sjutra u ponoć.

“U biračkom spisku ima 529 hiljada ljudi, ali 519 hiljada će moći da ostvari svoje biračko pravo jer 10 hiljada ljudi nema nova dokumenta i samim tim nemaju nikakv uslov da mogu glasati”, istakao je Danilović.

Afis istem pokazao je još jednu nepravilnost, za koju ministar kaže da mora da nas zabrine i ako ne može ugroziti same izbore.

“Preliminarnom analizom možemo da kažemo da 102 slučaja imaju preklapanja, što će reći da osoba A i njen otisak su i kod osobe B, što nije malo, uz mogućnost da od osobe A otisak ima i pet drugih ljudi, te da za tih pet ljudi nemamo njihov otisak prsta”, kazao je Danilović.

Danilović je objasnio da se ovim problem bave u forenzičkom centru, te nagovijestio da je najviše duplih otisaka kod osoba kojima su su izdata dokumenta u našem diplomatskom predstavništvu u Njujorku.

Poslanike su zanimale još neke brojke vezane za birački spisak.

“Kolikom broju birača je promijenjeno biračko mjesto I koliko birača nije obaviješteno o toj činjenici?”, pitao je Neven Gošović, nezavisni poslanik

SINK: Goran Danilović- ministar unutrašnjih poslova

“Ukupno promjena, kada je u pitanju zakonit osnov u biračkom spisku je bilo 131.976. 15. avgusta smo imali 7.823 birača kojima je potrebno izvršiti promjenu adrese i danas smo došli do cifre 472 birača. Bio sam zabrinut u avgustu, ali sad mogu da kažem da neće ostati ni jedan čovjek koji nema svoje biračko mjesto”, odgovorio je Danilović.

OFF: U DPS su potpuno zadovoljni Afis kontrolom.

“Milsim da već danas možemo da konstatujemo da je Afis i impelmentacija Afisa doprinjela rastu povjerenja, kada je u pitanju izborni proces”, kazao je Milutin Simović (DPS).

SDP je najviše je zanimalo da li će birački spisak dobiti amin ministra unutrasnjih poslova.

“Da li ćete potpisati birački spisak i da li nam to možete sad odgovoriti? I kako vi kao ministar unutrašnjih poslova, tumačite izjavu potpredsjendika vlade Duška Markovića, koji je izjavio da vi morate potpisati birački spisak?”, pitala je Draginja Vuksanović (SDP).

“Ništa ja ne moram. Neka potredsjednik vlade radi svoj posao, ministar unutrašnjih poslova će svoj posao, znam što su moja zakonska ovlašćenja, znam da zakon proizvodi obaveze, a vi kao profesor znate da zakon daje i obaveze i prava. Svuda na svijetu onaj koji potpisuje, može i da ne poptiše. Dugo je sjutra veče do 24 sata, a ja ću uraditi ono što mi zakon nalaže i daje pravo”, kazao je Danilović.

Danilović je poručio da će svaku stranicu biračkog spiska, morati da ovjere i šefovi svih filijala MUP-a u 23 opštine, jer oni koji su dužni da vode brigu o ažurnosti biračkog spiska, valjda moraju i potpisati.

Ministar je kazao i da će sve nepravilnosti koje budu potvrđene posljednjom provjerom, zajedno sa biračkim spiskom biti dostavljene Državnoj izbornoj komisiji (DIK).