Prodaja Buljarice za 22,5 eura po m2

Kompanija CDC International Corporation (CDCIC) sa Kajmanskih ostrva ponudila je za kupovinu 4,8 miliona kvadrata zemljišta u Buljarici 108 miliona eura, zakupninu od 2,06 eura po kvadratnom metru godišnje za dio obale u zoni morskog dobra i 1,77 eura po kvadratnom metru akvatorijuma godišnje.

To je navedeno u Izvještaju o rezultatima međunarodnog tendera za valorizaciju Buljarice koji je Tenderska komisija usvojila 30. septembra ove godine, kada je donijela odluku o formalnoj ispravnosti ponude CDCIC i ispunjenosti kvalifikacionih uslova iz javnog poziva i tenderske dokumentacije.

“Vijesti” imaju uvid u kompletnu dokumentaciju Tenderske komisije kojom je predsjedavao bivši ministar finansija Radoje Žugić.
Finansijska ponuda CDCIC, se u cent poklapa sa onim što je Vladina komisija tražila kao minimalnu cijenu u okviru kvalifikacionih uslova.

CDCIC je registrovana kao of-šor firma na Kajmanskim ostrvima 2. septembra 2004. godine, a njen direktor i pravni zastupnik je Khalil Boutros Al Sholy. U ime CDCIC ponudu je podnijela ovlašćeno lice Maja Đurović koja ima prebivalište u Podgorici.
Članovima Savjeta za privatizaciju, kojim predsjedava premijer Milo Đukanović, u petak je dostavljena dokumentacija u vezi sa valorizacijom lokaliteta Buljarica i od njih je traženo da se do juče u podne izjasne o ponudi elektronskim putem.

Ministar finansija i potpredsjednik SDP-a Raško Konjević juče je na konferenciji za novinare javnost upoznao sa zahtjevom da se o ponudi za Buljaricu odlučuje “iza zatvorenih vrata”, odnosno elektronskim putem.

Konjević je kazao da se nije izjasnio jer smatra da se o valorizaciji značajnog resursa ne može odlučivati elektronskim putem, bez mogućnosti da se članovima Tenderske komisije postave pitanja. Tražio je da se održi redovna sjednica Savjeta, ali mu na to nije odgovoreno.

“Sporazumom o prelaznoj Vladi definisano je da se o značajnim projektima o kojima se izjašnjava Savjet prije prije nego se upute Vladi postigne konsenzus. Javnost treba da zna da se o tom značajnom pitanju ne može odlučivati tako što ćemo se izjasniti elektronskim putem bez mogućnosti da se na sjednici Savjeta postavljaju pitanje članovima Tenderske komisije. Ove stvari se moraju mijenjati”, kazao je Konjević.

Javni poziv za valorizaciju Buljarice objavljen je 12. maja, a izmjene poziva 14. maja. Ponuđeno je na prodaju 4,89 miliona kvadrata zemljišta po početnoj cijeni od 108 miliona eura ili prosječno 22 eura po kvadratu. Dio oglasa je i zakup 533 hiljade kvadrata zemljišta u zoni morskog dobra, kao i 585 hiljada kvadrata akvatorijuma.

Tenderska komisija u izvještaju konstatuje da CDCIC na kraju 2015. prema finansijskim izvještajima upravlja imovinom od 492,68 miliona eura što je više od traženih 200 miliona, da je u toku poslovne godine koja prethodi dostavljanju poslovne ponude pozitivno poslovala, da je imala u prošloj godini promet od 198,64 miliona eura što je više od zahtijevanih 120 miliona, kao i da je dostavio bankarsku garanciju od 500.000 eura. I dalje nije poznato kako će kupac platiti zemljište, odmah, ili u ratama.

Martinović predložio i odbijanje jer kupac mijenja ugovor, traži više, garancija sporna…

Pravni zastupnik Tenderske komisije advokat Nikola Martinović preporučio je komisiji da zatraži dodatnu dokumentaciju ili da odbaci ponudu.

On je u izvještaju o pregledu dokumentacije ponude konstatovao da ona ima nedostatke koji se ogledaju u tome da ponuda nije obezbijeđena na način koji je zahtjevan tenderskom procedurom, te da određena dokumenta nijesu data na zahtijevanom jeziku. Navodi da je ponuđač dao ponudu po uslovima koje je sam postavio i zahtjevima koji nijesu bili dio tenderske procedure, oba ugovora su značajno izmijenjena i nijesu data u elektronskom obliku, te da garancija ponude ne odgovara garanciji iz tenderske procedure.

Martinović je objasnio da je CDCIC, suprotno tenderskoj dokumentaciji, predložio da se u uslovima ugovorenih strana koristi engleski jezik (umjesto crnogorskog), da u slučaju spora arbitražni sud bude u Londonu (umjesto crnogorskih sudova), da je CDCIC izmijenio tekst predloga ugovora čime mu se prodaje i ono na šta nije imao pravo.
Martinović je konstatovao da je ponuđač samoinicijativno dostavio dokument koji nije bio dio tenderske dokumentacije, a kojim je predviđeno izdavanje državne garancije za obezbjeđenje svake štete ili gubitka koji ponuđač može pretrpjeti ako Vlada prekrši ugovor.

“Predviđeno je da u slučaju da planovi koje Vlada treba da podnese ponuđaču na odobrenje ne budu odobreni od strane ponuđača ili treće strane, Vlada ima obavezu da isplati iznos od 10 miliona eura, kao i 50 hiljada za svaki dan kašnjenja u izdavanju građevinske dozvole”, navodi Martinović.

Dodaje da bi tom garancijom bio uspostavljen i niz drugih mogućnosti po kojim usljed neispunjenja obaveze ili nastupa određenog uslova Vlada treba da plati određeni iznos na ime štete ili penala.

Martinović je objasnio da je “taj niz mogućnosti obiman” pa ga nije mogao integralno staviti u izvještaj.

Advokat je konstatovao da je bankarska garancija iz USB banke drugačija od one tražene tenderom, te da nije vidio da je njen nacrt potpisan i pečatiran.

Naveo je da nije našao dokument iz kojeg bi se uvjerio da potpisnici pisma koji su zainteresovani da grade hotele St. regis i Kempinski imaju u svojini ili upravljaju hotelima visoke kategorije.

Analizu finansijskih izvještaja obradila je bivši dekan Ekonomskog fakulteta Ana Lalević Filipović i član Savjeta CBCG Milivoje Radović. Oni su konstatovali da su iz dostavljene dokumentacije zaključili da je kompanija solventna, da nije prezadužena, da je uspostavljena sigurnost povjerilaca za naplatu potraživanja, da je kompanija u svim godinama analize ostvarila pozitivan rezultat, ali da se mora voditi računa o poboljšanju pokazatelja likvidnosti.

Žugić više nije na čelu Tenderske

Iz Savjeta za privatizaciju saopšteno je da na sjednici 30. septembra nije razmatran izvještaj o Buljarici jer je je u međuvremenu upućen predlog za razrješenje Radoja Žugića dužnosti predsjednika Tenderske komisije zbog imenovanja na dužnost guvernera Centralne banke, kao i predlog o imenovanju novog predsjednika.

“Predmetni izvještaj koji će predložiti novoimenovana Tenderska komisija biće razmatran na nekoj od narednih sjednica Savjeta”, najavljeno je iz Savjeta. Tvrde da su kao i do sada, sve aktivnosti obavljali po proceduri i u skladu sa državnim interesima i interesima građana.