Završeno postavljanje vjetroelektrana na Krnovu,projekat vrijedan više od 140 miliona eura

Na brdu Krnovo, nedaleko od Nikšića, završeno je postavljanje svih 26 vjetroelektrana. Projekat na Krnovu vrijedan je više od 140 miliona eura, a realizuju ga austrijska firma Ivicom Consulting i francuska kompanija Akuo energy.

“U utorak nas je investitor obavijestio da je završeno postavljanje svih 26 vjetrogeneratora na Krnovu i u toku je njihovo ispitivanje”, saopšteno je Pobjedi iz Ministarstva ekonomije.

Iz tog Vladinog resora su naveli da je prema obavezama iz ugovora, investitor dužan da do 7. maja naredne godine omogući početak rada vjetroelektrane Krnovo i pratećih objekata i infrastrukture, kao i njeno priključenje na elektroenergetski sistem.

Predstavnici Ministarstva su podsjetili da je ugovorom državno zemljište dato u zakup na 20 godina, sa mogućnošcu produženja do maksimalno pet godina za potrebe izgradnje vjetroelektrane instalisane snage od 72 megavata (MW).Gradnja vjetroelektrana na Krnovu, počela je u maju prošle godine.

Vjetroelektrane su postavljene na nadmorskoj visini od oko 1.500 metara gdje je, prema procjenama, prosječna brzina vjetra oko 5,5 do 6,5 metara u sekundi. Generator vjetrenjače nalazi se na visini od 85 metara i težak je 83,5 tone. Početak rada vjetroelektrana doprinijeće ostvarenju nacionalnog cilja od 33 odsto udjela obnovljivih izvora u finalnoj potrošnji.

 Otkupna cijena 95,99eura

Država se ugovorom obavezala da će otkupna cijena električne energije proizvedene u vjetroelektrani biti garantovana i fiksna za prvih 12 godina rada i da neće biti manja od 95,99 eura po megavatsatu (MWh). Prije početka realizacije projekta, saopšteno je da su vjetroelektrane na Krnovu prva investicija, tako velikih razmjera, u kapacitete za proizvodnju električne energije u Crnoj Gori, još od 1980. godine.

Izdata građevinska dozvola za mHE “Rijeka Reževića”

Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdalo je građevinsku dozvolu budvanskoj firmi ,,Meii“ za izgradnju male hidroelektrane (mHE) „Rijeka Reževića“ na istoimenom vodotoku u budvanskoj opštini.Ugovor o koncesiji za korišćenje vodotoka Rijeka Reževića potpisan je početkom 2014. godine, a predviđeno je da instalisana snaga elektro-energetskog objekta bude 0,95 megavata(MW).

“Investitoru prestaje pravo građenja mHE, po izdatoj građevinskoj dozvoli, ukoliko ne započne građenje objekta u roku od dvije godine od dana njenog izdavanja”, piše u rješenju Ministarstva.