Vještak Mirza Vodopić nije siguran da li je opština Bar oštećena za tri miliona eura

Vještak finansijsko-ekonomske struke Mirza Vodopić juče u Višem sudu nije mogao da precizira da li je opština Bar oštećena prilikom gradnje 100 stanova za državnu administraciju a koje je bilo povjereno Zavodu za izgradnju Bara, piše Pobjeda.

Za zloupotrebu službenog položaja sudi se bivšem predsjedniku opštine Bar Žarku Pavićeviću jer je, prema ocjeni Tužilaštva, u tom poslu, oštetio gradsku kasu za 3.000.000 eura jer je mjenicama (opštine) garantovao za kredit.

Na optuženičkoj klupi našla se i bivša izvršna direktorica Zavoda za izgradnju Bara (ZIB) Danijela Krkeljić zbog optužbi da je počinila “produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem pomaganja”.

 Odbrana optuženih iznijela je niz primjedbi na dopunski nalaz koji je juče prezentiran pred sudom. Prema ocjeni odbrane, vještak nije “htio da napravi korektan nalaz”. Oni navode da se iz nalaza ne vidi koliko je sredstava utrošeno na gradnju 100 stanova kao ni da li je ZIB kao izvođač radova imao koristi od tog posla ili ne. Sa druge strane, vještak je objasnio da mu iz ZIB-a nije dostavljena dokumentacija pa se iz tog razloga u nalazu nije mogao izjasniti da li je izvođač radova imao koristi ili štete. Nakon ovog izjašnjenja, optuženi i njihovi advokati tražili su da vještak građevinske struke utvrdi da li je ZiB imao korist ili štetu u tom poslu.

Zastupnik ZIB-a smatra da vještak prilikom izrade nalaza nije uzimao u obzir i vezu sa osnovnim ugovorom koji se temelji na prvobitnoj građevinskoj dozvoli, kao i dopunskoj.

“Nije rađen aneks ugovora o gradnji nakon donošenja dopunske građevinske dozvole iako je obim radova puno veći bio tada, pa samim tim i utrošena sredstva su bila veća. Samim tim je i neosnovana optužba da je Zavod za zgradnju Bara imao koristi u ovom poslu”, tvrdio je zakonski zastupnik ZIB-a.

Sutkinja Ana Vuković suđenje je zakazala za 21. oktobar da bi se sudu dostavio zapisnik o pravu prenosa svojine, odluke o investicionim ulaganjima iz 2013, kao i plan utrošenih sredstava po planu za tu godinu, glavni projekat, osnovnu građevinsku dozvolu i dokaz o količini završenih radova.