Izgradnja tunela Cetinje-Kotor, dosi benefite i prestonici i primorju

Projekat probijanja tunela od Cetinja do Kotora donio bi brojne benefite prijestonici, Podgorici, ali i primorskim gradovima, pri čemu bi se značajna sredstva ostvarivala od naplate prolaza kroz tunel, saopštio je predsjednik cetinjskog Udruženja penzionera, Radivoje Vujović.

On je kazao za Pobjedu da bi se reazlizacijom projekta uštedilo, kako na potrošnji goriva, tako i na amortizaciji vozila, ali i na vremenu utrošenom na put.

Vujović, koji je i dugogodišnji funkcioner “Obod Geneksa”, smatra da bi se izgradnjom tunela stvorili uslovi da Cetinje dobije veći broj hotela, te da više ne bude samo grad izlezničkog turizma, nego da se turisti tu duže zadržavaju.

“Idejni projekat za tunel Boka – Grbalj, odnosno Bajice, Suvodo – plato iznad sela Nalježići, uradio sam prije više godina. Na ideju sam došao putujući često po Evropi i prolazeći kroz tada najveći tunel u Evropi San Gotvard u Švajcarskoj”, naveo je Vujović.

Projekat je, kako je podsjetio, bio i jedan od kandidata za „Trinaestonovembarsku“ nagradu 2013. godine.

“Ulazna tačka tunela bila bi na visini od 760 metara, a izlazna na visini od 460 metara. Prilazni put na Cetinju je od Grude, preko Škrke i Ševrlje do Bajičkog prisoja dužine tri kilometra, a izlazni je između sela Čavori i Nalježići na platou 1,5 kilometra i silazi kosinom i presijeca put Radanovići – Trojica”, precizirao je Vujović.

On je dodao da se iznad industrijske zone spaja na put ispred tunela Vrmac, a dužina puta je oko 6,5 kilometara bez ijedne duple krivine.

“Ukupna dužina puta od Podgorice preko Cetinja i Grblja do Kotora bila bi 48 kilometara, a od Cetinja do Kotora samo 18 kilometara. Tunel bi imao četiri saobraćajne trake i takva rješenja već postoje u svijetu”, kazao je Vujović, dodajući da bi do Tivta ova relacija bila duža tri kilometra.

Materijal iz tunela odlagao bi se, kako je rekao, sa grbaljske strane u kamenolom Nalježići, a sa cetinjske strane da služi za nasipanje puta preko Škrke.

Vujović je naveo da bi cijena radova bila 160 miliona za tunel i 30 miliona eura za prilazne puteve.

“Ako bi se tunel izgradio za deset godina, uz prolaz deset hiljada automobila, što je neka realna procjena, i pri naplati od pet EUR za prolaz, tunel bi se otplatio za 12 godina”, objasnio je Vujović, dodajući da bi taj projekat obezbijedio ekonomski opstanak Cetinja, a koristi bi imale i Podgorica i Budva.

“Siguran sam da Crna Gora može sama za deset godina da realizuje taj projekat, ali isto tako i da za njega ne bi bilo teško naći koncesionara”, naveo je Vujović.

On je zaključio da je Cetinje zaslužilo Crnoj Gori da se takav projekat realizuje, jer bi donio ekonomski prosperitet prijestonice.