Izbore u Crnoj Gori nadgleda 2.600 posmatrača

Parlamentarne izbore u Crnoj Gori nadgleda 2.600 posmatrača. Izbore nadgleda 2.092 domaća i 512 stranih posmatrača.
Izbore će nadgledati nevladine organizacije Centar za monitoring i istraživanje, Centar za demokratsku tranziciju i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora.

Posmatračku misiju Parlamentarne skupštine OEBS-a za izbore čine 33 poslanika iz 23 zemlje članice te međunarodne organizacije.

Parlamentarne izbore u Crnoj Gori 2012 godine nadgledalo je 1.345 posmatrača.