Isplata dividende akcionarima Zetatransa

Dioničarima Zetatransa sjutra će biti isplaćena dividenda za prošlu godinu u iznosu od četiri centa bruto za akciju.
Akcionarima Zetatrans će pripadajuća dividenda biti isplaćena preko NLB Montenegrobanke u skladu sa odlukom Skupštine akcionara, koja je održana 29. juna, o podjeli dobiti od 328,84 hiljada EUR kroz dividende.

„Akcionari tog društva, koji su otvorili račun kod te banke, dividendu mogu podići preko mreže njenih poslovnih jedinica u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju kompanije.

Ostalim akcionarima, preduzećima i građanima iz Crne Gore i inostranstva, dividende će se isplaćivati po nalogu i instrukcijama akcionara pojedinaca ili ovlašćene osobe u preduzeću.
Zetatrans