Naplata poreskog duga nekretnina neefikasna

Plaćanje poreskih dugova nekretninama nije doprinijelo efikasnijoj naplati, kao ni značajnije uticalo na budžetske uštede i urednije izmirivanje obaveza, konstatovala je Državna revizorska institucija (DRI).
U izvještaju DRI o reviziji uspjeha pod nazivom Efikasnost naplate poreskog duga imovinom poreskog obveznika, navodi se da Ministarstvo finansija, Poreska i Uprava za imovinu nijesu obezbijedile da primjena Uredbe o postupku naplate poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika pruži očekivane efekte, piše Pobjeda.

Država je u određenom broju slučajeva dobila suterene, garažna mjesta, nezavršene i prostore u lošem stanju.

Od ukupnog poreskog duga od 587 miliona eura na kraju prošle godine, imovinom je “plaćeno” 23 miliona eura od 34 miliona eura evidentiranog poreskog duga.

Od tog iznosa realizovano je 12,7 miliona, odnosno 54 odsto, dok je ostao nerealizovan iznos od 10,6 miliona do završetka revizije.

Preduzece Rokšped je od 2,1 milion eura duga platilo 1,4 miliona eura suterenskim prostorom od 2,28 hiljada kvadrata u podrumu Vektre, koji je sagrađen prije 16 godina i nije bio u funkciji.

To je 400 hiljada eura više nego što je Rokšped za taj isti prostor platio Trak trejdu i AS Mediphu samo tri mjeseca prije zaključenja ugovora sa Ministarstvom finansija.

Nikšicki MMK Standard dugovao je za porez 2,3 miliona eura. Dio je platio stambeno–poslovnim objektom „Desetka“ ukupne površine 586 kvadrata, procijenjenim na 783,5 hiljada eura.

U izvještaju službenika Uprave za imovinu se navodi da se ta zgrada duže koristi kao stambeni objekat i da je potrebna ili adaptacija od 600 hiljada eura ili izgradnja novog objekta.

U izvještaju DRI se dodaje da je uvidom u list nepokretnosti utvrđeno da je objekat u vasništvu države.

Drugi dio duga od 1,5 miliona eura MMK je platio poslovnim objektom, koji se sastoji od katastarske parcele, pomoćne zgrade, garaže.

Bolnica Kodra bila je dužna 206,68 hiljada eura, a ustupanjem poslovnog prostora od 103 kvadrata procijenjene vrijednosti od 170,82 hiljade eura platila je dio duga.

Poreski dug Gradnje promet iz Spuža bio je 170,82 hiljade eura, a sa dva stana od po 71 kvadrat u zgradi Maksim u Podgorici plaćeno je 115,33 hiljade eura.

Stanovi su procijenjeni na 234,3 hiljade eura, s tim da se iz razlike naplaćuje budući poreski dug.

U izvještaju DRI se navodi da je dug „Cijevne komerc“ bio je 1,87 miliona eura. Dio duga su platili imovinom od 783 kvadrata, procijenjenom na 1,4 miliona eura u Moskovskoj ulici.

Prostor u to vrijeme nije imao ni instalacije, a bio je u takozvanoj sivoj fazi.

Dug Zetagradnje bio je 1,36 miliona eura, a vrijednost objekta je procijenjena na 1,4 miliona s tim da se razlika koristi za izmirenje budućih obaveza, što je suprotno Vladinoj uredbi.

Cetinjski Marteks je dio duga od 409,93 hiljade eura platio nepokretnostima procijenjenim na 168 hiljada eura, koje je neposredno prije sporazuma sa Vladom kupio od Trgoceta po toj cijeni.

Stara Pobjeda je dug od 2,8 miliona eura za poreze i doprinose platila svojom poslovnom zgradom procijenjenom na 4,9 miliona eura. Od toga je naplaćen poreski dug i milion za otpremnine radnicima, a 1,1 milion je vraćen staroj Pobjedi.