Političke stranke još nisu dostavile Izvještaj o utrošenim sredstavima u kampanji

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije, Sreten Radonjić, kaže da do danas nijedan politički subjekt koji je učestvovao na izborima nije dostavio Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih u utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za kampanju.
Radonjić je istakao da je rok za predaju izvještaja sa pratećom dokumentacijom 30 dana od dana održavanja izbora i da on očekuje da izvještaji uskoro počnu da pristižu.

“Na posljednjoj sjednici Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije, na kojoj je razmatrana preliminarna informacija o nadzoru i kontroli finansiranja izborne kampanje, saopštio sam da će protiv svih političkih subjekata za koje se utvrdi da su tokom izborne kampanje prikupljali i trošili sredstva suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja izreći mjeru privremene ili potpune obustave budžetskih sredstava. Na osnovu do sada izvršenih kontrola političkih subjekata, između ostalih i Demokratskog fronta, utvrđeno je da, kada je u pitanju ovaj politički subjekat, postoje snažne indicije koje ukazuju da je prikupljanje i trošenje sredstava bilo suprotno odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, a konačnu ocjenu Agencija će dati nakon što partije dostave izvještaje sa kompletnom dokumentacijom o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju”, rekao je Radonjić za Dnevne novine.