Prosječnu zaradu u CG ima 6000 ljudi, saznajte kolika je najniža zarada

Prema podacima Poreske uprave, u Crnoj Gori prošle godine prosječnu zaradu primalo je 6.036 osoba.

Kako je saopšteno, posrijedi je broj osoba koje su imale bruto zaradu u opsegu 716 – 726 eura.

Pitali smo i koji je iznos najveće plate u cijeloj 2015.

’’Prema podacima kojima raspolaže Poreska uprava na dan 4. novembar 2016., najveća bruto zarada obračunata za neki od poreskih perioda u 2015. iznosila je 309.425,4 €, a ista je isplaćena licu zaposlenom u sektoru hotelijerstva’’, saopšteno je iz PU.

Kada je posrijedi 2016., za devet mjeseci ove godine, iznos najveće zarade sličan je prošlogodišnjem.

’’Prema podacima kojima raspolaže Poreska uprava na dan 4. novembar 2016., najveća bruto zarada obračunata za neki od poreskih perioda u 2016. iznosila je 307.670,14 €, a ista je isplaćena licu zaposlenom u sektoru razrade građevinskih projekata’’, saopštili su portal Antena M iz Poreske uprave.

Za septembar 2016., najveća zarada iznosila je skoro 40.000 eura.

’’ Prema podacima kojima raspolaže Poreska uprava na dan 4. novembar 2016. godine, najveća bruto zarada obračunata za poreski period septembar 2016. godine iznosila je 39.208,64 € (neto iznos: 22.152,87 €), a ista je isplaćena licu zaposlenom u sektoru hotelijerstva’’, saopštili su nam iz PU.

Iz Uprave naglašavaju da su navedeni iznosi plaćeni u samo jednom mjesecu pa se ’’ne može zaključiti da se radi o redovnom mjesečnom primanju zaposlenih, već o otpremnini, bonusu ili nekom drugom obliku ličnog primanja, iako je primanje unijeto u IOPPD obrazac pod šifrom 1-zarade, pa se kao takvo i vodi u sistemu Poreske uprave.’’

Pitali smo Poresku u pravu koji su iznosi najnižih zarada, kako za cijelu prošlu godinu, tako i za prvih devet mjeseci ove, ali i za septembar mjesec.

Odgovor na svako pitanje je isti.

’’Najmanja bruto zarada, u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast, od 1. aprila 2013. iznosi 288,10 €’’, saopštii su nam iz Poreske uprave.