Za prodaju imovine mljekare Nika stigle tri ponude

Na oglas za prodaju imovine nikšićke Mljekare Nika, po ukupnoj početnoj cijeni od 674 hiljade eura, stigle su tri ponude.

Stečajni upravnik, Mladen Marković, danas je na otvaranju ponuda u Privrednom sudu rekao da su ponude za kupovinu imovine Nike, razvrstane u tri cjeline, dostavili nikšićka kompanija NTC Logistics, Erste banka i Industrija mesa “Goranović”.

On je kazao da će odluku o prihvatanju najpovoljnijih ponuđača i prodaji imovine donijeti u narednih sedam dana.

Kompanija NTC Logistics dostavila je ponudu za kupovinu nekretnina upisanih u katastarsku opštinu Kočani, ukupne površine 68,48 hiljada metara kvadratnih, vrijednu 560 hiljada eura, odnosno jedan eura više od početne.

Ponuda je dostavljena sa uplaćenim depozitom od 28 hiljada eura.

Erste banka je dostavila ponudu za nekretnine katastarske opštine Straševina, površine 21,67 hiljada metara kvadratnih, odnosno katastarske parcele po prirodi njive, kao i zemljište od 2,93 hiljade metara kvadratnih, vrijednu 91 hiljadu eura, koliko je bila i početna cijena.

Kompanija “Goranović” je ponudu dostavila za poslovni prostor površine 69 metara kvadratnih u prizemlju, vrijednu 23,1 hiljadu eura, 100 eura više od početne.

Ta kompanija je zainteresovana i za kupovinu nekretnina katastarske opštine Straševina površine 21,67 hiljada metara kvadratnih, za šta je ponudila 91,1 hiljadu eura, što je takođe 100 eura više od početne.

Ponude su zainteresovani mogli dostavljati do utorka do 15 sati.

Zainteresovani za dostavljanje ponuda bili su obavezni da uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u iznosu od pet odsto od početne cijene za imovinu za koju dostavljaju ponudu.

Kriterijum za odabir ponude je isključivo najveća ponuđena cijena.

Stečaj u Niku je uveden u martu prošle godine, a prema Zakonu o stečaju, ukoliko se za tri mjeseca ne usvoji plan reorganizacije, proglašava se bankrot i prodaje imovina, nakon čega se namiruju povjerioci po isplatnim redovima.

Odbor povjerilaca Mljekare Nika početkom avgusta prošle godine nije prihvatio plan reorganizacije, zbog čega je u tom preduzeću proglašen bankrot.

Uvođenje stečaja tražio je vlasnik Mljekare, Aleksandar Božović, a od marta je 70 radnika na Birou rada.

Mljekari su u aprilu prošle godine u krugu fabrike počeli sa danonoćnim protestima.

Proizvodnja u Niki obustavljena je u novembru 2014. godine, jer su mjesec ranije njeni kooperanti prekinuli isporuke mlijeka, koje im Božović nije plaćao više od godinu.

Božović je Mljekaru Nika kupio iz ranijeg stečaja 2005. godine, a sredstva za kupovinu od 600 hiljada eura je obezbijedio iz kredita.