Neprijatni mirisi u PG, uzrokovali povećanje amonijaka u vazduhu

Zabrana farmama da ne prevoze kokošije đubre za Podgoricu i dalje traje, a Uprava za inspekcijske još pokušava da utvrdi razloge neprijatnih mirisa, saopšteno je „Vijestima” iz tog resora Vlade.

“Ekološka inspekcija nije dobijala prijave građana da se ovi mirisi opet pojavljuju. U dijelu mjerenja kvaliteta vazduha, podsjećamo da je za isto nadležna Agencija za zaštitu životne sredine – sektor za monitoring, koji prate stanje kvaliteta vazduha u Crnoj Gori”, saopšteno je iz Uprave za inspekcijske poslove.

Rezultati mjerenja Centra za ekotoksikološka ispitivanja (CETI), početkom novembra,  povodom neprijatnih mirisa u gradu, pokazali su povećano prisustvo amonijaka u vazduhu.

Amonijak u Hrvatskoj i Srbiji se ubraja u zagađujuće materije, intenzivno isparava iz đubriva, a rezultati mjerenja su pokazali da je srednja dnevna vrijednost amonijaka u Podgorici 66 nanograma po metru kubnom.

Međutim iz CETI tvrde da u Crnoj Gori nije legislativom obuhvaćen amonijak, kao specifična komponenta koja se treba mjeriti, kao ni u EU legislativi, već je to ostavljen o državama članicama, koje su procijenile da postoji rizik zbog postojećih izvora i potreba za istim.

“Tako je u Hrvatskoj legislativi propisana granična vrijednost od 100 nanograma po metru kubnom (srednja 24 časovna vrijednost), te da ista ne smije biti prekoračena sedam puta tokom kalendarske godine”, navode iz CETI.

Naveli su da je mjerenje započeto drugog novembra u prijepodnevnim satima u blizini Centra za ekotoksikološka ispitivanja (CETI).

“Mjerili smo prisustvo amonijaka vodeći računa da su mirisi navodili na prisustvo azotovih jedinjenja”, navodi se u izvještaju CETI.

Iz Ekološke inspekcije „Vijestima” su krajem prošlog mjeseca  utvrdili da je sa farme kokošaka „Jokić” u Martinićima na imanje u blizini Kuća Rakića isporučeno oko 60 tona kokošijeg đubriva, ali da ne mogu da tvrde da je to uzrok neprijatnih mirisa u gradu.