Nikola Fabris i Irena Radović predloženi za viceguvernere

Guverner Centralne banke (CBCG) Radoje Žugić predložio je Skupštini da za dva viceguvernera imenuje Nikolu Fabrisa i Irenu Radović.

Predlog Žugića sa biografijama kandidata za viceguvernere CBCG, u koji Vijesti imaju uvid, stigao je prije dva dana u parlament.

Fabris je predložen ponovo za viceguvernera za finansijsku stabilnost i platni promet, a Radović za kontrolu bankarskog sistema.

fabrisFabris je redovne, magistarske i doktorske studije završio na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gdje je redovni profesor. U CBCG je od 2004. do 2013. godine bio glavni ekonomista, a od 2013. je viceguvemer za finansijsku stabilnost. Zamjenik je guvernera Crne Gore u Međunarodnom monetarnom fondu i predsjednik Savjeta statističkog sistema Crne Gore.

Angažovan je na više od 70 makroekonomskih projekata za domaće i međunarodne institucije, a kao autor ili koautor objavio je 11 monografija i više od 90 stručnih radova iz oblasti monetarne ekonomije, finansijskog sistema…

radovicRadović je redovne i doktorske studije završila na Ekonomskom fakultetu u Podgorici gdje je angažovana kao predavač na dva predmeta. Magistarske studije završila je u Velikoj Britaniji i Italiji. Od 2003. je radila u diplomatiji. Bila je ambasador Crne Gore u Francuskoj i Monaku.

Žugić je krajem septembra drugi put izabran za guvernera CBCG. Guverner je prvi put bio od 14. oktobra 2010. godine do kraja 2012. kada je izabran za ministra finansija u prethodnoj Vladi. On je na poziciji guvernera CBCG zamijenio Milojicu Dakića, kojem je istekao mandat.

Mandat je istekao i članovima Savjeta CBCG 2. novembra, tako da parlament treba da izabere nove.

U Savjetu su Žugić, Srđa Božović, Milivoje Radović, Milorad Jovović i Asim Telaćević.

Vijesti