Barska marina završava godinu sa dobitkom

Kompanija Marina Bar završila je treći kvartal sa neto dobitkom od 402,63 hiljade eura, 3,6 odsto većim nego u istom periodu prošle godine

Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi preduzeća su na kraju septembra iznosili 883,93 hiljade eura, što je 10,5 odsto više nego u uporednom periodu.

Poslovni rashodi kompanije porasli su 4,6 odsto na 502,35 hiljada. Na zarade, njihove naknade i ostale lične rashode odnosilo se 350,34 hiljade, amortizaciju i rezervisanja 36 hiljada, a na materijal 20,45 hiljada. Ostali poslovni rashodi dostigli su 95,55 hiljada eura.

Ukupna aktiva Marine na kraju septembra vrijedila je 10,86 miliona eura i bila je četiri odsto veća nego u istom prošlogodišnjem periodu.

Akumulirani gubitak je dostigao 903,44 hiljade, neraspoređena dobit 1,95 miliona, a kratkoročna rezervisanja i obaveze 929,27 hiljada eura.

Država Crna Gora posjeduje 19,47 odsto akcija u barskom preduzeću, Investiciono razvojni fond (IRF) 17 odsto, Fond penzijsko invalidskog osiguranja (PIO) 13,4 odsto, Milan Ćetković 4,78 odsto, Zavod za zapošljavanje (ZZZCG) 4,47 odsto, a Dejan Knežević 1,67 odsto. Ostali akcionari imaju ispod jedan odsto akcija.

Konzorcijum SIS Multikapitals i AS Latvijas Krajbanka kupio je prije nekoliko godina od Vlade i državnih fondova paket od 54 odsto akcija Marine Bar. Tada su se obavezali na investicije od 12 miliona eura u narednih pet godina.

Na predlog Ministarstva saobraćaja, Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je raskinuo ugovor u oktobru prošle godine, jer konzorcijum nije ispunio investicione obaveze. Doveli su do blokade računa nakon što je Krajsbanka u ljeto 2012. otišla u stečaj, a Multikapitals je založio akcije za kredit koji ne vraća.

Predstavnici SIA Multikapitalsa smatraju da je Savjet raskinuo ugovor o kupovini većinskog paketa akcija kršeći stavke ugovora.

Vlada je potvrdila raskid, a Letonci traže da im se odmah vrate akcije ili nadoknadi šteta od 2,2 miliona eura koliko su dali za dionice. Oni su najavili i da će, u slučaju da im ne budu ispunjeni ti uslovi, pokrenuti arbitražni postupak pred sudom u Londonu.