Radnici fabrike „Radoje Dakić“ žaliće se Apelacionom sudu

Bivši radnici podgoričke fabrike „Radoje Dakić“ žaliće se Apelacionom sudu na odluku Privrednog o pokretanju stečaja u nekadašnjem gigantu.
Predsjednik Koordinacionog odbora fabrike, Milan Vukčević kazao je da su zgroženi odlukom Privrednog suda da pokrene stečajni postupak u „Radoju Dakiću“.
„Žalićemo se Apelacionom sudu u roku od osam dana“, rekao je Vukčević Vijestima.
On je podsjetio da su poslovne aktivnosti u tom preduzeću koje se nekad bavilo proizvodnjom mašina obustavljene u januaru 2006. kada su im isplaćene otpremnine.
Prema pravosnažnim sudskim presudama već deceniju 1,8 hiljada dakićevaca potražuju više od 50 miliona eura, sa kamatama, po osnovu neisplaćenih 77 mjesečnih zarada.
Posljednjih godina, 15-ak preostalih radnika bavili su se izdavanjem poslovnih prostora, a zbog blokade računa isplate su obavljane preko sindikalnog računa u banci.
„Na posljednjem ročištu u Osnovnom sudu bili su predstavnici dvije kompanije zainteresovane da kupe dio imovine za osam miliona eura, što znači da je postojala i dalje mogućnost djelimične naplate“, rekao je Vukčević.
On je kazao da je sigurno na tu odluku Privrednog suda neko imao dobar uticaj i podsjetio da njihova potraživanja po osnovu rada ne zastarijevaju.