Finansijska podrška od 3.000 do 10.000 eura za nova radna mjesta

Veliki infrastrukturni i strateški projekti su započeti i nastavak ovih ambicioznih planova očekujem i u 2017. godini, i to ne samo u oblasti infrastrukture, već i u procesu podrške privredi koje Ministarstvo ekonomije kontinuirano sprovodi. Tu ću pomenuti projekte biznis zona, gdje smo definisali niz poreskih olakšica na državnom i lokalnom nivou za ulaganja i zapošljavanje. Tu je i projekat direktne finansijske podrške za nova radna mjesta, po osnovu Uredbe o podsticaju investicija, kojom dajemo finansijsku podršku od 3.000 do 10.000 eura po radnom mjestu. Poznato je da sprovodimo projekte klastera, i tu takođe obezbjeđujemo finansijsku podršku za opremu, inovacije i povećanje konkurentnosti“, izjavila je ministarka ekonomije Dragica Sekulić.

Ona je u razgovoru za Portal Analitika kazala da bi tokom naredne godine trebalo da počne gradnja drugog bloka pljevaljske termoelektrane.

“Osim toga, električna energija iz vjetroparkova će prvi put ući u naš sistem. Male hidrocentrale se takođe realizuju planiranom dinamikom“, navela je Sekulić.

 Da li ste i u kojoj mjeri zadovoljni budžetom Ministarstva ekonomije za 2017. godinu?

SEKULIĆ: To nije pitanje bilo čijeg zadovoljstva, već realnih okvira u kojima se krećemo. Ono što je za Vladu Crne Gore u ovom momentu najvažnije je da je budžet realno planiran, na osnovu onoga što je odraz trenutne finansijske slike Crne Gore.

Koje će biti prioritetne aktivnosti Ministarstva ekonomije u narednoj godini? Koji projekti se nastavljaju i ima li nekih koji će biti pokrenuti?

SEKULIĆ: Poznato je da je Ministarstvo ekonomije pokrenulo niz projekata iz različitih oblasti, od kojih se veliki dio prvi put realizuje u Crnoj Gori. Da počnemo od najvećih, kao što su istraživanje i proizvodnja ugljovodonika u našem podmorju. Imamo potpisane ugovore sa konzorcijumom Eni i Novatek, a u finalnoj fazi je i ugovor sa grčkim Energianom. Osim toga, električna energija iz vjetroparkova će prvi put ući u naš sistem. Male hidrocentrale se takođe realizuju planiranom dinamikom. Poznato je da smo položili interkonektivni kabal sa crnogorske strane, kao i da intenzivno radimo na 400 KV dalekovodu od Lastve, preko Cetinja, Nikšića, Šavnika, Žabljaka i Pljevalja. To je konekcija koja će nas, preko projekta Transbalkanskog koridora s jedne, i interkonektivnog kabla sa druge strane, smjestiti u samo središte energetskih tokova na Balkanu. Naredne godine očekujemo i da počne realizacija po osnovu ugovora za izgradnju Bloka II TE Pljevlja…

Dakle, veliki infrastrukturni i strateški projekti su započeti i nastavak ovih ambicioznih planova očekujem i u 2017. godini. I to ne samo u oblasti infrastrukture, već i u procesu podrške privredi koje Ministarstvo ekonomije kontinuirano sprovodi. Tu ću pomenuti projekte biznis zona, gdje smo definisali niz poreskih olakšica na državnom i lokalnom nivou za ulaganja i zapošljavanje. Tu je i projekat direktne finansijske podrške za nova radna mjesta, po osnovu Uredbe o podsticaju investicija, kojom dajemo finansijsku podršku od 3.000 do 10.000 eura po radnom mjestu. Poznato je da sprovodimo projekte klastera, i tu, takođe, obezbjeđujemo finansijsku podršku za opremu, inovacije, povećanje konkurentnosti…

Vi ste ranije bili šefica sektora za energetsku efikasnost pri ministarstvu. Koliko su građani sada osviješćeni po pitanju EE i kako Crna Gora stoji u ovoj oblasti u odnosu na zemlje okruženja?

SEKULIĆ: Svijest građana o energetskoj efikasnosti u značajnoj mjeri se jeste značajno unaprijedila u posljednjih nekoliko godina. O tome svjedoče činjenice i istraživanja koja su sprovedena u prethodnom periodu, ali  i svakodnevna komunikacija koju zaposleni u Direktoratu za energetsku efikasnost imaju sa građanima koji su u većoj mjeri zainteresovani i informisani u vezi sa energetskom efikasnošću, u odnosu period od prije nekoliko godina.

Podizanju svijesti građana je doprinio i veliki broj promotivnih aktivnosti koje su Ministarstvo ekonomije i drugi subjekti organizovali u oblasti energetske efikasnosti, kao i podsticajni projekti koji su u prethodnom periodu realizovani, a koji su bili namijenjeni sektoru domaćinstva. Upravo je implementacija konkretnih podsticajnih projekata, koji uključuju primjenu mjera energetske efikasnosti, jedan od najboljih načina da se dodatno unaprijedi svijest građana u ovoj oblasti. Stoga je namjera Ministarstva da u narednom periodu uspostavi još programa za podsticanje energetske efikasnosti i veće korišćenje obnovljivih izvora energije namijenjenih građanima.

Što se tiče regiona, situacija je slična kao i u Crnoj Gori. Ono što se sa pravom može reći jeste da je interesovanje građana za energetsku efikasnosti proporcionalno mehanizmima podrške na tržištu. Takođe, vjerujem da su i projekti energetske efikasnosti u javnim zgradama kroz koje smo rekonstruisali značajan broj javnih objekata (škole i bolnice) doprinijeli boljem razumijevanju teme energetske efikasnosti od strane građana kao krajnjih korisnika ovih objekata.

Da li se pribojavate da bi povećanje akcize na gorivo moglo izazvati inflatorni udar, odnosno seriju poskupljenja robe i usluga?

SEKULIĆ:  Tu bi morali da pogledamo kretanja roba i usluga u periodu kada je cijena goriva naglo padala, dakle, od 2012. godine pa na ovamo. Upravo su najveće cijene nafte i naftnih derivata zabilježene 2012. godine, i to 1.50 eur/l  za BMB 95,  eurodizel 1.38 eur/l, pa su nakon toga cijene eurodizela koji služi kao pogonsko gorivo u većini prevoznih sredstava, ili u većini proizvodnih pogona koje koristi privreda, padale ispod 95 centi po litru. Dakle, ne možemo reći da su sadašnje cijene nafte i naftnih derivata niti najveće, niti najmanje u posljednjih deset godina.  Ono što kao Vlada Crne Gore možemo da garantujemo je da, prateći cijene nafte i naftnih derivata, u svakom trenutku imamo u vidu ono što je realna kupovna moć građana, kao i održivost privrede.

Podsjetiću da je Vlada Crne Gore 2011. i 2012. godine djelovala antiinflatorno kada je smanjila akcizu na dizel dva centa i donijela odluku o povraćaja dijela plaćene akcize na eurodizel koji se koristi u industrijske i komercijalne svrhe, kao i mineralna ulja koja se upotrebljavaju za pogon poljoprivredne i šumske mehanizacije. Omogućavajući pravo na povraćaj akcize u iznosu od 20 centi po litru eurodizela, Vlada je djelovala antiinflatorno.

Izvor: Analitika