Proširenje groblja Čepurci

Proširenje groblja Čepurci iznad postojećeg parkinga šesta faza, koje će obuhvatiti izgradnju ogradnog zida oko te faze proširenja, izmještanje elektro-instalacija i izgradnju grobnica različitih tipova i prateće infrastrukture najvažnijaje investicija koju društvo „Pogrebne usluge“ planira da uradi u ovoj godini.

Direktor „Pogrebnih usluga“ Slobodan Stanović kaže da če ovo proširenje omogučiti obavljanje djelatnosti za period od tri do četiri godine.

Kako navodi, cijene usluga ovog društva se neće mijenjati, ukoliko se cijena izgradnje grobnog mjesta i dovođenje prostora za proširenje groblja u funkciju ne bude bitnije mijenjala u odnosu na sadašnju.

“Društvo nema u planu promjenu cijena usluga koje pruža. Posljednji put cijene pogrebnih usluga su promijenjene 2011. godine”, kazao je Stanović.

On ističe da je u toku i izrada urbanističkog projekta Novo groblje, nacrt plana, koji predviđa izgradnju groblja sa svim pratečim sadržajima.

“Ovo je neophodno, buduči da proširenje groblja u Zagoriču nije moguče, jer tamo više nema slobodnog prostora za izgradnju grobnica. Takođe, na tom groblju nema slobodnih grobnih mjesta”, kazao je Stanovič.

U ovoj godini planirana je i izgradnja kapele na komemorativnom trgu groblja Čepurci, rekonstrukcija i nadogradnja prodavnice i kancelarija na istom groblju, dok će se na groblju Zagorič nastaviti projekat izgradnje nadstrešice koji je započet krajem 2015. godine.

Ukupna vrijednost ovih investicija, izuzimajuči izgradnju nadstrešice u Zagoriču, je 635.000 eura.

(Pobjeda)