Promjena naziva: “Sava Montenegro osiguranje” je od sada “Sava osiguranje”

Akcionarsko društvo za osiguranje Sava Montenegro, nekadašnje Montenegro osiguranje, izvršilo je promjenu naziva sredinom decembra ove godine. Novi naziv je Sava osiguranje. Kompanija je redizajnirala i logo.

Sava osiguranje pruža usluge neživotnih osiguranja na crnogorskom tržištu duže 17 godina. Po veličini predstavlja drugo osiguranje sa tržišnim učešćem od oko 19% i više od 160 zaposlenih.

Vlasnik 100% akcija Sava osiguranja jeste reosiguravajuća kuća “Sava Re” iz Ljubljane.