Vlada nije uspjela da prisvoji Buljaricu

Budvanski katastar odbio je kao neosnovan zahtjev Uprave za imovinu da se prava korišćenja nad zemljištem u Buljarici sa Opštine Budva prenese na Vladu.

Zahtjev je Uprava podnijela pozivajući se na zaključke Vlade od 28. aprila prošle godine.

U rješenju o odbijanju zahtjeva, koji je Područna jedinica Uprave za nekretnine donijela 11. janura, navodi se da nije dostavljena potrebna dokumentacija, odnosno saglasnost Opštine Budva.

“Postupajući po podnesenom zahtjevu, obavijestili smo Upravu za imovinu da je u smislu citiranog člana, kojim je propisano da ukoliko je određena nepokretnost kojom raspolaže opština potrebna za ostvarivanje javnog interesa Crne Gore, Opština je dužna da na zahtjev Vlade tu nepokretnost vrati na raspolaganje Crnoj Gori bez naknade. Propisano da se upis vrši, između ostalog na osnovu odluke nadležnih organa, a potrebno je dostaviti odluku Opštine Budva o vraćanju na raspolaganje predmetne nepokretnosti. Kako nam nije dostavljena odluka Opštine Budva, zahtjev je ocijenjen kao neosnovan“, navedeno je u rješenju kojeg je potpisao načelnik bidvanskog katastra Marko Bulatović, a u koji su “Vijesti” imale uvid.

(Opširnije u današnjim Vijestima)