CBCG: Korisnici do podataka putem interneta

Centralna banka je od juče omogućila korisnicima da podatke koje zatraže preko internet portala eCBCG, osim elektronski, mogu preuzimati na željenu adresu putem pošte i lično na arhivi te institucije.

Kako je saopšteno, CBCG je 2015. godine realizovala projekat kojim je omogućeno da sva pravna lica, preduzetnici i javni izvršitelji, putem interneta mogu pristupiti podacima iz sistema prinudne naplate i Centralnog registra transakcionih računa.

Pristup portalu se vrši uz nedvosmislenu autentifikaciju i identifikaciju korisnika, pa je preduslov za korišćenje elektronskih servisa CBCG posjedovanje kvalifikovanih digitalnih sertifikata i registracija na portal eCBCG (https:// eportal.cbcg.me), navedeno je u saopštenju.

Korisničko uputstvo je objavljeno na internet stranici CBCG.