Saznajte koje lokacije su postale predmet prodaje

Glavni grad u ovoj godini staviće na raspolaganje 1.778.264 kvadrata zemlje koja mogu biti predmet prodaje.
U odluci, o kojoj će odbornici raspravljati 28. februara, našle su se parcele za koje su u 2015. godini donijete posebne odluke o prodaji, koje nijesu prodate, piše Dan.
U pitanju su četiri urbanističke u zahvatu DUP-a “Stambena zajednica Kruševac – Blok VI, izmjene i dopune”, površine 1.381 kvadrat, a koje su namijenjene za individualno stanovanje, kao i parcela od 1.445 kvadrata u zahvatu DUP-a Agroindustrijska zona, lija je namjena mala agroprivreda.
Predmet raspolaganja su i četiri parcele u zahvatu UP-a Skladišta i servisi – Cijevna i 24 urbanističke parcele u zahvatu DUP-a Servisno -skladištan zona sa ranžirnom stanicom namijenjene za skladišta i servisi.
Na raspolaganju je 29 parcela, namjene mala privreda i trgovina, mlinsko-pekarska industrija, prerada mlijeka i mliječnih proizvoda, skladišta i hladnjače u zahvatu DUP-a Agroindustrijska zona, zatim četiri parcele u zahvatu DUP-a Industrijska zona-Kombinat aluminijuma-izmjene i dopune za koridor južne obilaznice čija je namjena industrija i skladišta, kao i parcela u zahvatu DUP-a Industrijska zona-Kombinat aluminijuma-izmjene i dopune.