Minuli rad će se obračunavati kao do sada

Minuli rad će se obračunavati kao i do sada, dogovorili su Savez sindikata i Vlada u ponedjeljak. Kako je objasnio generalni sekretar SSCG Duško Zarubica, to znači da će izmjene Zakona o zaradama u javnom sektoru ići po hitnom postupku u parlament.

– Ministarstvo finansija je prihvatilo naš prijedlog da se član 48a, usvojen u decembru prošle godine, preformuliše i da se minuli rad obračunava kao i do sada za ovu, narednu, a nadamo se i sve buduće godine. Do deset godina 0,5 odsto, od deset do 20 godina 0,75 odsto i preko 20 jedan odsto rekao je Zarubica