Ugovori za Luku i Montekargo proslijeđeni Savjetu

Tenderska komisija za privatizaciju proslijedilaje Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte predloge ugovora o prodaji Luke Bar i Montekarga poljskom OT Logistiku, kazao je Pobjedi predsjednik Tenderske Branko Vujović. Savjet bi ukoliko sve bude prihvatljivo, predloge ugovora trebalo da uputi Vladi na razmatranje i usvajanje.

Nakon završetka pregovora uslijedile su brojne reakcije i zahtjevi iz opozicije, nekih NVO, ali i barskog parlamenta da se odustavi prodaja Luke. Reagovao je i Sindikat Luke tražeći da kolektivni ugovor trajno važi, a ne na tri godine, kako je Tenderska komisija dogovorila sa poljskim OT Logistikom, koji je jedini dodstavio ponudu.

Predsjednik većinskog Sindikata Luke Savo Nikotić juče je Pobjedi kazao da je za radnike neprihvatljivo da kolektivni ugovor važi samo tri godine i dodao da će se protiv toga grčevito boriti.

Juče je iz Sindikata Luke Bar saopšteno i da je Međunarodni savjet dokera (INC) uputio premijeru Dušku Markoviću i predsjedniku Tenderske komisije Branku Vujoviću pismo u kojem izražavaju podršku lučkim radnicima koji protestuju zbog privatizacije najvećeg barskog kolektiva.