Podnošenje poreske prijave na dohodak do 30.aprila

Poreska uprava (PU) podsjetila je poreske obveznike da zakonski rok za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak građana za prošlu godinu ističe 30. aprila.
Poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana, dužni su da podnesu rezidentni poreski obveznici – građani koji su u prošloj godini ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti, koja predstavlja osnovnu djelatnost poreskog obveznika, osim za prihode koji se paušalno oporezuju.

Takođe, prijavu podnose obveznici koji su ostvarili dohodak od imovine i imovinskih prava, kapitalnih dobitaka, iz inostranstva, po osnovu ličnih primanja ostvarenih kod dva ili više poslodavaca, odnosno isplatilaca primanja, a čiji je ukupni mjesečni bruto iznos iznad 720 EUR.

“Građani koji obavljaju registrovanu samostalnu djelatnost, odnosno preduzetnici, a oporezuju se po stvarnom dohotku, dužni su da uz prijavu dostave bilans stanja i bilans uspjeha”, navodi se u saopštenju PU, objavljenom na sajtu te institucije.

Navedeni dokumenti mogu se podnijeti putem desktop aplikacije finansijski iskazi, koja je dostupna na portalu PU.

“U tom slučaju, nakon slanja bilansa stanja i bilansa uspjeha na portal PU, poreski obveznici dužni su da ih otštampaju, potpišu i ovjere, te da ih u originalu dostave kao prilog godišnjoj prijavi nadležnoj područnoj jedinici”, rekli su iz PU.

Nerezidentni građani podnose poresku prijavu za prihode ostvarene u Crnoj Gori po osnovu kapitalnih dobitaka i izdavanja u zakup imovine građanima.

“Poreska prijava se podnosi u jednom primjerku, područnom poreskom organu, neposredno ili putem pošte”, dodaje se u saopštenju.