Policija locirala poziv o dojavi bombe u Ramadi

Policijski službenici su izvršili ATP pregled hotela Ramada u Podgorici i okoline ovog objekta kojim nije pronađena eksplozivna naprava, saopsštili su iz Uprave policije.
Dežurna služba Centra bezbjednosti Podgorica je naime oko 17,00 časa obaviještena da postoji dojava da je u hotelu Ramada u Podgorici postavljena eksplozivna naprava.

Policija je po pozivu odmah reagovala. Hotel Ramada je evakuisan. Lice mjesta je obezbijeđeno. Tim za protivdiverzionu zaštitu je izvršio ATP pregled ovog objekta i okoline. Pregledom je utvrđeno da nema eksplozivne naprave.

Službenici Uprave policije su utvrdili da je ova lažna dojava upućena iz jedne zemlje regiona. Policija, putem Interpolovih kanala komunikacije i međunarodne policijske saradnje, već preduzima aktivnosti na identifikovanju lica koje je uputilo ovaj poziv.