Bojkotašima smanjiti plate, na stanarinu nemaju pravo

-Bojkot parlamenta je selektivan, jer dio opozicionih poslanika bojkotuje svoje obaveze u Skupštini, ali ne i ostvarivanje prava koje proizilazi iz tih obaveza. Lično smatram da nije primjereno da poslanici koji bojkotuju rad parlamenta primaju puni iznos plate – kazao je za Pobjedu Aleksandar Jovićević, generalni sekretar Skupštine.

POBJEDA: Da li će se promijeniti nešto u tom smislu, s obzirom na to da su opozicioni poslanici najavili istrajnost u bojkotu parlamenta?

JOVIĆEVIĆ: Poslovnikom Skupštine Crne Gore nije decidno uređeno to pitanje, te bi se do eventualne odluke o promjeni u tom smislu moralo doći tumačenjem, za što, po mom mišljenju, ima prostora. Poslovnikom je propisano da je poslanik dužan da učestvuje u radu Skupštine i odbora čiji je član i da odlučuje. Takođe je propisano da poslanik ima pravo na platu, naknadu plate, nagrade i druge naknade za obavljanje poslaničke funkcije. Na osnovu navedenog, lično smatram da za vrijeme bojkota rada u Skupštini nije primjereno da primaju puni iznos plate.

POBJEDA: Opozicioni poslanici kažu da je bojkot vid njihovog političkog djelovanja i da imaju pravo da na taj način zastupaju svoje birače. Kako na to gledate?

JOVIĆEVIĆ: Nijesu na mjestu tumačenja da su birači poslanika koji su u bojkotu njima dali slobodu na koji način će ih zastupati, jer su izabrani da ih zastupaju u Skupštini. Za zastupanje na ulici ili bojkotom im nijesu potrebni poslanici, već takve aktivnosti mogu ostvariti i neposredno.

POBJEDA: Da li ćete, ili ste to već uradili, ukinuti nadoknade za telefonske račune, gorivo i stanarinu poslanicima koji bojkotuju Skupštinu?

JOVIĆEVIĆ: Na ovo pitanje odgovor je isti kao i za prvo. Napominjem da pravo na plaćenu stanarinu ostvaruju tri poslanika koja učestvuju u radu Skupštine. Dva zahtjeva poslanika koji su u bojkotu – Gorana Danilovića i Dritana Abazovića odbijena su. Naknade za stanarinu poslanicima Daniloviću i Abazoviću nijesu ukinute, jer ih nijesu ni imali. Oni su tražili od Skupštine da im se to odobri, a zahtjevi su im odbijeni, jer ne učestvuju u radu Skupštine.

POBJEDA: Skupštini nedostaje mehanizam kažnjavanja poslanika koji se nedolično ponašaju i prave incidente. Recimo, ponašanje DF-a krajem februara u skupštinskom holu nije sankcionisano. Koje kazne treba uvesti za takvo ponašanje?

JOVIĆEVIĆ: To je jedno od pitanja koja treba urediti Poslovnikom i Etičkim kodeksom i pri tome takođe treba koristiti uporedna iskustva. Onakve scene nijesu primjerene ponašanju poslanika, mada su viđane i u parlamentima sa dužom tradicijom od naše. Za takav incident u plenarnoj sali, u toku sjednice, Skupština može izreći mjeru udaljenja sa sjednice za taj dan. Za dane udaljenja poslaniku ne pripadaju propisane naknade. Slučaj koji pominjete je procesuiran kod pravosudnih organa.

POBJEDA: Kolegijum predsjednika Skupštine pokrenuo je priču o potrebi izmjena Poslovnika. Koje odredbe treba mijenjati i kada će se napraviti konkretni potezi u tom pravcu?

JOVIĆEVIĆ: Poslovnik je osnovni akt kojim se uređuju sva pitanja od značaja za rad Skupštine i njenih radnih tijela i službi. Odlučili smo da izradi novog poslovnika pristupimo na način što ćemo izvršiti neophodne analize radi utvrđivanja koja rješenja treba mijenjati ili dopunjavati, u cilju unapređenja efikasnosti i javnosti rada Skupštine i za to je potrebno vrijeme.

JOŠ VIJESTI: