Manjinski akcionari Ulcinjske rivijere podnijeli zahtjeve, iznos milionski

Oko 17 odsto manjinskih akcionara HTP Ulcinjska rivijera iz Crne Gore i Hrvatske podnijeli su juče zahtjeve tom preduzeću za isplatu vlasničkog uloga od ukupno 2,7 miliona eura, potvrđeno je juče „Vijestima“ iz Udruženja akcionara te kompanije koje predvode Miroslav Jeličić i Tripko Krgović.
Krgović je juče podnio ostavku na članstvo u odboru direktora Ulcinjske rivijere jer su mali akcionari nezadovoljni odlukom Skupštine akcionara od 27. aprila, odnosno Vlade i državnih fondova koji većinski gazduju tom državnom kompanijom. Na skupštini akcionara je odlučeno da se u dugoročni zakup do 30 godina izdaju hoteli Belvi, Olimpik i kamp Neptun.

„Nakon usvajanja sporne odluke o davanju u zakup hotela Ulcinjske rivijere, ne vidim nikakvu svrhu da budem član odbora direktora preduzeća koje više ne raspolaže svojom najvećom imovinom, koja generiše 55 odsto ukupnih prihoda”, rekao je Krgović “Vijestima”.
Ulcinjska rivijeraFOTO: Azra Adrović

Pravo odlučivanja o finansijskim i drugim uslovima zakupa, kako je istakao, je preneseno na samo jednog akcionara – Vladu Crnu Gore.

“Ostali su isključeni iz odlučivanja, pa su organi upravljanja društva – odbor direktora i skupština akcionara izgubili svoj smisao. Uprkos svemu, nakon sporne Skupštine akcionara uputili smo otvoren poziv Vladi da, ipak, zajedno pokušamo doći do zakonitog i iole prihvatljivog rješenja nastale situacije, ali umjesto odgovora od nadležnog Ministarstva, uslijedilo je jeftino spletkarenje”, dodao je Krgović.

On je istakao da “dijaloga više nema, niti ga može biti”.

“Idemo na sud radi poništavanja sporne odluke. Prethodnih nekoliko mjeseci sam uložio puno energije da pokušamo doći do nekog zdravog rješenja, da ne dođe do sukoba akcionara, ali sada se povlačim. Akcionari spremaju i razne druge tužbe i krivične prijave. Što se mene lično tiče, ostaću u Udruženju akcionara i pored toga mogu se samo pojaviti kao svjedok pred tužilaštvom i sudom. Sada se priča iz korporativnih okvira seli kod advokata, sudija i tužilaca”, zaključio je Krgović.

Predstavnici manjinskih akcionara od posljednje skupštine akcionara sumnjiče
menadžment da “promoviše i favorizuje” kompaniju Karisma, prije oglašavanja tendera za izdavanje u zakup dijela imovine, na period do 30 godina.

Direktor Ulcinjske rivijere Mikan Zec to je demantovao.

U slučaju da HTP Ulcinjska rivijera, po sili zakona ili sudski, bude primorana da isplati vlasnički udio malim akcionarima, stečaj će u tom preduzeću biti neminovan.

Ako se poništi odluka o zakupu imovine, odustaće od isplate

Krgović napominje da je oko 17 odsto akcionara predalo i tužbu Privrednom sudu i uvjereni su da će nezakonita odluka o zakupu pasti. “Samim tim će naši zahtjevi za isplatu postati nevazeći”, dodao je Krgović.

Zakon o privrednim društvima, u članu 32a, predviđa da akcionar može tražiti od društva da mu otkupi akcije po prosječnoj tržišnoj vrijednosti na dan kada je donijeta odluka na skupštini akcionara, ako je na skupštini akcionara glasao protiv, u više slučajeva. Među tim slučajevima je i odluka “o raspolaganju (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni) od strane društva imovinom velike vrijednosti”. Ovo pravo akcionar može ostvariti ako je do održavanja skupštine dostavio društvu pisano obavještenje o namjeri da koristi to pravo ako skupština donese odluku sa kojom nije saglasan. Pisani zahtjev za otkup akcija može se podnijeti 30 dana od dana održavanja skupštine. Preduzeće je dužno da akcionara isplati u roku od 30 dana od prijema zahtjeva, a u slučajevima kada se to nije dešavalo nesaglasni akcionari su pravo ostvarivali pokretanjem parnice pred Privrednim sudom.

(Vijesti)