TELEKOM: Hrvati ne daju dividendu za 2016.g

Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma (TECG) usvojila je juče izvještaj o poslovanju za prethodnu godinu i odlučila da dobit ostvarenu u 2016. ne dijeli akcionarima, već da je zadrži kao neraspoređenu dobit.

“Glavni razlozi ovakve odluke su višemilionska ulaganja tokom prošle godine, prije svega u obezbjeđivanju radio-frekvencijskih resursa za narednih 15 godina i budući razvoj mreže, kao i planirane investicije u 2017. godini“, saopšteno je iz Telekoma.

Izabran je i novi bord direktora u koji su imenovani Siniša Đuranović (predsjednik), Suzan Krogman, Nataša Rapaić, Saša Kramar i Balša Čavlović, novi predstavnik manjinskih akcionara u Telekomu.

Najveći broj novih članova je iz Hrvatske gdje je novoregistrovana firma, kćerka kompanija Dojče i Mađar Telekoma početkom ove godine preuzela većinsko vlasništvu u Crnogorskom Telekomu.

Čavlović je na funkciji člana borda zamijenio dosadašnjeg predstavnika malih vlasnika Pavla Gegaja. On je direktor PLC Morača, predsjednik borda Trend Korali i jedan od najpovjerljivijih ljudi većinskih vlasnika fonda Trend, koje predvodi biznismen Blagota Radović.

“Imali smo prilike da vidimo izraženo nezadovoljstvo svih akcionara Telekoma, što nije bio slučaj ranijih godina, a podstaknuto prije svega načinom promjene većinskog vlasnistva nad kompanijom mimo berze. Izbjegavanje berze od strane većinskog vlasnika je loš signal postojećim vlasnicima i svakako momenat koji odbija sve potencijalne investitore”, izjavio je “Vijestima” Čavlović.

Pored toga, kako je dodao, “čini se da je upitno da li je kupovina akcija kroz DOO zakonita, ali uprava društva se složila da to pitanje pokrene na nadležne adrese. Osim toga dosta pažnje akcionari su usmjerili i na prihodnu stranu poslovanja, cijenu na berzi koja je danas niza skoro 50% u odnosu na pocetak 2016.

Kao predstavnik akcionara u bordu direktora, ovi tonovi će, kako je istakao, “dominantno uticati” na njegovo zalaganje.

“Trudiću se da kompanija ispuni očekivanja akcionara. Svakako, nadam se da će većinski akcionar sa manjinskim naći zajednički osnov, i bolju saradnju, svakako bolju od ovakvog početka”, zaključio je Čavlović.