Maloprodajne cijene cigareta od 1. jula veće do 30 centi

Maloprodajne cijene cigareta od 1. jula biće veće do 30 centi, od januara naredne godine za dodatnih 50 centi, a zatim još toliko od januara 2019. godine zbog povećavanja akciza i većeg PDV-a, saopštili su Vijestima trgovci du-vanskih proizvoda na osnovu plana kalendara u povećanju akciza kojeg je vlada objavila prije dva dana u nacrtu fiskalne strategije do 2020. godine.

Od povećanja akciza na cigarete i razlike u PDV-a, Vlada u naredne tri godine očekuje 41 milion eura navodeći da je neophodno ubrzati dinamiku povećanja akciza koje će 2019. biti usklađenje sa nivom u Evropskoj uniji.

Rast sive ekonomije u ovoj oblasti je, kako tvrdi više sagovomika “Vijesti”, neminovan jer će već početkom naredne godine prosječna cijena paklice cigareta porasti sa sadašnja dva na 2,80 eura, i biće dvostruko viša u odnosu na sadašnje cijene cigareta na crnom tržištu.

Sagovomici Vijesti napominju da će se vrtoglavi rast dažbina u krajnjem negativno odraziti i na državne prihode po osnovu akciza na cigarete jer je vladin model zasnovan na pretpostavci da sivo tržište ne postoji, a što je daleko od stvarnosti, o čemu najbolje govori ilegalna prodaja u glavnom gradu.

Prepoznajući rizik koji ovakva akcizna politika može proizvesti, u smislu povećanja prometa cigareta na neformalnom tržištu, kao i visinu akciza u zemljama okruženja, predu-zeće se dodatne mjere inspekcijskog nadzora. Predloženom mjerom doprinosi se suzbijanju negativnih efekata koje upotreba duvanskih proizvoda ima na zdravlje građana, a imajući u vidu da se predlaže postepeno povećanje nivoa ak-cize za ovaj akcizni proizvod, isto neće imati značajnijeg uticaja na životni standard građana, obrazložila je Vlada povećanje akciza.

Sada najjeftinije cigarete u legalnoj prodaji LD i york koštaju 1,60 eura, a od 1 jula će njihova cijena porasti 1,9 eura a u januaru na 2,4 eura. Istovremeno, na crnom podgoričkom tržištu cijene nekoliko najjeftinijih cigareta daleko su ispod cijena najjeftinijih u legalnoj prodaji.

Tako, na primjer, na ulici ulici brend “trokadero slims” košta 1,1 euro, “ashima 0,9 eura, a “merylin” jedan euro.

Jasno je da će rastom dažbina na cigarete razlika u cijenama na legalnom i crnom tržištu, u bliskoj budućnosti, biti još veća. Sa druge strane kako standard građana ne prati rast cijena, pušači će sve više biti okrenuti pristupačnijoj ponudi na ulici.

(Opširnije u današnjim Vijestima)