Filatelija CG: Od Knjaza Nikole do NATO-a

U svojoj bogatoj istoriji filatelije, Crna Gora je dodala novu poštansku markicu. Povodom ulaska naše države u NATO, Pošta Crne Gore je izdala novu markicu za posebne prilike, pišu Dnevne novine.

“Pošta, osim izdanja predviđenih programom, prigodne poštanske marke izdaje ukoliko tokom godine nastupe događaji koji zbog svog kulturnog, istorijskog, državnog ili drugog značaja treba da budu posebno obilježeni. Pristupanje Crne Gore NATO savezu predstavlja događaj od državnog i istorijskog značaja koji je zavrijedio da se obilježi prigodnim izdanjem za posebne prilike”, ocijenili su u Pošti Crne Gore.

Filatelija Crne Gore

Crna Gora može se pohvaliti bogatom filatelijom koja počinje 1. maja 1874. izdavanjem serije od sedam maraka sa likom knjaza Nikole I. Prva serija od sedam maraka u izdanju pošte Kneževine Crne Gore izdata je u četiri izdanja, koja se razlikuju po kvalitetu papira i nazubljenju.

Prva serija izašla je 1. maja 1874. godine i sve do 1893. godine ponavljaju se serije u nominalnim vrijednostima od dva, tri, pet, sedam, 10, 15 i 25 novčića. Tiraž prve serije je od 5.000 do 20.000 primjeraka. U to vrijeme u Crnoj Gori koristi se florin sa 100 novčića.

Tokom 1893. godine izlazi nekoliko serija sa likom knjaza Nikole I, na kojima je utisnut žig ćirilicom 1493-1893.

Ukupno su u Knjaževini Crnoj Gori izdate 73 različite marke, sa mnogobrojnim varijacijama.

Najvažniji datum

Kada je u pitanju moderna istorija filatelije Crne Gore, najvažniji datum je 15. decembar 2005. godine kada je naša država, prvi put nakon 1913. godine, ponovo samostalno izdala poštansku marku.

Od tada do danas, Pošta je izdala nekoliko stotina prigodnih poštanskih maraka.

“Naša prigodna izdanja obilježavala su i obilježavaju važne društvene i sportske događaje, značajne jubileje iz kulture, umjetnosti i istorije i promovišu turističke i druge potencijale naše zemlje”, objasnili su u Pošti.