Sjutra konačna odluka o VMŠ

Konačna odluka – gdje će biti Visoka medicinska škola, trebalo bi da bude donesena sjutra. Čiji će stav prevagnuti, Vladinim ili Vojvodićkin, nije više toliko neizvjesno.

Upravni Odbor Univerziteta glasaće sjutra, treći put.

Podsjetimo, tokom prvog glasanja, više glasova je imala opcija koju podržava UCG a to je da VMŠ bude premještena iz Berana u Podgoricu.

Nakon što je opet UO podržao stav Senata, na sjednici 18. jula, predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore Duško Bjelica podnio je ostavku.

Nakon drugog glasanja, Vla­da je promijenila tri čla­na u tom tijelu i čini se do­bi­la ve­ći­nu pred novo glasanje u od­no­su na član­stvo ko­je je na stra­ni rek­to­ra Rad­mi­le Voj­vo­dić.

Neizvjesnost i prepirka između Vlade i Univerziteta traje već mjesecima a čelnici tih tijela ne odustaju od svojih principa.