Konjević poslao pismo Simoviću, Stankoviću i Katniću zbog poreskog duga

Potpredsjednik SDP-a i poslanik u Skupštini Raško Konjević poslao je Otvoreno pismo potpredsjedniku Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sitem Milutinu Simoviću, vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću i specijalnom državnom tužiocu Milivoju Katniću povodom posljednje vladine odluke u vezi sa poreskim dugom.

Kako je poručio Vlada je na sjednici od 27.jula donijela dvije odluke o davanju saglasnosti za naplatu poreskog duga imovinom poreskih dužnika.

Ukupan iznos je oko 1,6 miliona eura koje su kompanije Work Finder i Đurković company ostale dužne građanima Crne Gore.

“Prosto je zaprepašćujuće da se Vlada, u informacijama koja su prihvaćene na pomenutoj sjednici, prilikom odlučivanja o davanju saglasnosti poziva na pravni osnov – Uredbu o postupku naplate poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika (Sl.list 12/16). koja je prestala da važi još prije više od pola godine – preciznije, 31. decembra 2016.. Dakle, Vlada se u zamjenu za poreski dug opredjelila da ove kompanije favorizuje i dug naplati njihovom imovinom (stanovima, podrumima i pomoćnim objektima koje vlasnici očigledno nijesu godinama mogli trzišno valorizovati), čime je nezakonito – suprotno odredbama Zakona o reprogramu poreskog duga i drugim propisima – stavila u neravnopravan položaj poreske obveznike koji uredno izmiruju svoje obaveze”, tvrdi Konjević.

Kako dodaje, javno iskazani stavovi da će zakon biti jednak za sve i da će svi poreski dužnici koji ne poštuju zakon biti strogo sankcionisani očigledno su zaboravljeni.

“Umjesto striktne naplate duga, u skladu sa odredbama Zakona, opet se pribjegava nezakonitim odlukama, a najavljuje se i otpis stotina miliona eura poreskog duga bez riječi ko je i kako dozvolio da danas imamo poreski dug skoro 700 miliona eura”, navodi Konjević.

On je Simovića pozvao da javno odgovori kako je moguće da Vlada donese ove nezakonite odluke te kako je moguće da pravni osnov bude Uredba koja je prestala da važi prije više od pola godine.
“Pozivam Vas da predložite hitno poništenje ovih nezakonitih odluka”, poručio je Konjević Simoviću.

Imao je poruku i za tužioce Stankovića i Katnića.

“Kako je moguce u državi koja se treba zasnivati na vladavini prava, da Vlada donosi odluke na osnovu pravnih propisa koji su prestali da važe? Upućujem Vas na član 18 Zakona o reprogramu poreskog duga (“Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaju da važe Uredba o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja (“Službeni list CG”, broj 33/16) i Uredba o postupku naplate poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika (“Službeni list CG”, broj 12/16)) i na informacije koje je Vlada usvojila na pomenutoj sjednici pod rednim brojem 10 i 11, kao i na pravni osnov u tim informacijama koji je posluzio za odlučivanje – pomenuta Uredba koja je prestala da važi prije više od pola godine usvajanjem Zakona o reprogramu poreskog duga”, naveo je Konjević.

Kako je zaključio, od njih očekuje da konačno hitno izuzmu materijale i pokrenu pravni postupak zbog zloupotrebe ovlašćenja.

“Valjda će Vam 1,6 miliona eura nenaplaćenog poreza biti hitan motiv da, u najkraćem roku, kaznite one koji su nezakonito postupali”, poručio je Konjević u Otvorenom pismu.