Vjera Borozan direktorica Narodnog muzeja Crne Gore

Vlada Crne Gore naimenovala je na sjednici Vjeru Borozan, istoričarku umjetnosti za direktoricu Narodnog muzeja Crne Gore.

Dosadašnji direktor Narodnog muzeja, Pavle Pejović, razriješen je dužnosti, zbog sticanja uslova za odlazak u penziju.

Vjera Borozan je rođena je 1977. , u Čehoslovačkoj. Od 1979. , živjela je na Cetinju, gdje je završila osnovnu školu i pohađala gimnaziju.

Preselila se u Prag, 1991., gdje je završila gimnaziju i magistrirala teoriju i istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu Karlovog univerziteta u Pragu, sa magistarskim radom „Slikar Jaroslav Čermak u Crnoj Gori“.

Na navedenom univerzitetu, doktorirala je sa tezom „Tri poglavlja zajedničke istorije umjetnosti o uzajamnim odnosima između Češke i Jugoslavije na polju umjetnosti u periodu od 1866-1922. godine“.

Pohađala je specijalističke kurseve kuratorskih praksi u: Salzburgu (The histories and practices of curating, Salzburg International Summer Academy of Fine Arts, 2011), Njujorku (ISCP curatorial residency) i Berlinu (Berlin Biennale, curatorial workshop).

Bila je kustos zbirke savremene i moderne umjetnosti, u Narodnoj galeriji u Pragu. Predavala je savremenu umjetnost na Akademiji likovnih umjetnosti u Brnu. Bila je saradnica na međunarodnoj inicijativi na polju savremene umjetnosti Tranzit, osnovanoj od strane Fondacije Erste Stiftung u Beču, u okviru koje je kurirala dugogodišnji projekat pod nazivom Tranzit Screenings. Bila je i urednica izdavačkog projekta Navigacija.

Od 2009., predaje savremenu umjetnost na Akademiji likovne umjetnosti, dizajna i arhitekture u Pragu.

Od 2011., direktorica je međunarodne online platforme za savremenu umjetnost Artyčok TV, na Akademiji likovnih umjetnosti u Pragu.

Kurirala je brojne međunarodne projekte, uključujući Praško bijenale (2011), Projekat Altruizam u Bonskom Kunstvereinu (2010), samostalne izložbe Haruna Farockia (2009) i Stana Filka (2008), međunarodne grupne izložbe, „Pozvao sam par prijatelja da bace pogled“, Zagreb (2006) i „Nevidljive stvari“, Budimpešta (2007).