CBCG: Prosječna likvidna sredstva 824,4 miliona eura

Prosječna likvidna sredstva banaka u junu su iznosila 824,4 miliona EUR, što je 2,9 odsto manje nego u maju, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

Prosječna likvidna sredstva su u odnosu na jun prošle godine porasla 3,9 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma.

Bilansna suma banaka je na kraju juna iznosila skoro 3,89 milijardi EUR i bila je 0,2 odsto manja nego na kraju maja. Bilansna suma je u odnosu na jun prošle godine porasla 10,8 odsto.

U strukturi aktive banaka, u junu su dominantno učešće od 66,8 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 17,7 odsto, dok se 15,5 odsto odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 74,9 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 12,9 odsto, pozajmice sa devet odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,2 odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju juna iznosio je 501,6 miliona EUR i bilježi rast od 0,5 odsto na mjesečnom, odnosno 2,7 odsto na godišnjem nivou.