Rudnik uglja: Stavljaju van snage odluku o izmirenju duga

    Akcionari Rudnika uglja trebalo bi da na redovnoj sjednici Skupštine, 4. oktobra, raspravljaju o stavljanju van snage odluke o uslovima i načinu izmirenja obaveza kompanije prema državi, po osnovu poreza i doprinosa i refinansiranju dijela obaveza prema bankama.

    Na dnevnom redu je i donošenje odluke o usvajanju predloga izvještaja o finansijskim rezultatima poslovanja, sa finansijskim iskazima kompanije u prošloj godini. Akcionari bi trebalo i da razmatraju izvještaj o reviziji finansijskih iskaza, kao i da donesu odluku o usvajanju predloga izvještaja o radu i poslovanju kompanije za prošlu godinu.

    Na dnevnom redu je i izbor članova odbora direktora i revizora za ovu godinu.

    Država posjeduje 31,11 odsto udjela u Rudniku uglja, italijanska kompanija A2A 39,49 odsto, a Aco Đukanović 11,84 odsto.