Ivaštinović novi član uprave Erste banke

Novi izvršni direktor nadležan za upravljanje rizicima, finansije i računovodstvo, kao i pravne poslove u Erste banci, Damir Ivaštinović, zvanično je stupio na dužnost.

Iz Erste banke su kazali da je Ivaštinović prije nove funkcije bio član Upravnog odbora u Sparkasse Bank Makedonija, odgovoran za upravljanje rizicima, kontrolu usklađenosti, sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, pravna pitanja, organizaciju i IT.

„Ivaštinović ima široko međunarodno iskustvo u bankarstvu i finansijama, posebno iz oblasti upravljanja rizicima, kreditne analize pravnih lica, projektnog finansiranja, kreditiranja, upravljanja podružnicama, kao i iz oblasti pravnih poslova“, navodi se u saopštenju.

Ivaštinović je tokom karijere bio uspješan u restrukturiranju portfolija u bankama i kompanijama koje se bave lizingom.

„Imao je uspjeha i u postavljanju infrastrukture za upravljanje rizicima kroz uvođenje procesa i struktura u skladu sa standardima banke vlasnika, te u razvoju, vođenju i motivisanju ključnih profesionalaca u kompanijama. Posjeduje napredno znanje u oblasti kontrole i supervizorskim funkcijama u zemljama jugoistočne Evrope, kao i u procesima upravljanja promjenama“, rekli su iz banke.

Ivaštinović je diplomirao na Pravnom fakultetu, a zatim magistrirao u oblasti međunarodnog korporativnog finansijskog prava na Univerzitetu Karl Franzens u Gracu.

Nakon tri godine istraživačkog rada na Karl Franzens univerzitetu, posljednjih 11 godina je proveo u Steiermarkische Bank und Sparkassenu, radeći na nekoliko različitih menadžerskih pozicija u Austriji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.