Okončano suđenje Dušku Šariću i Jovici Lončaru

Advokat Borivoje Đukanović juče je u završnim riječima istakao da je tokom postupka pred Apelacionim sudom dokazano da njegovi branjenici Duško Šarić i Jovica Lončar nijesu u crnogorske regularne finansijske tokove ubacili oko 20.000.000 eura ,,prljavog“ novca.

Sa druge strane specijalni državni tužilac Petar Kapuci tvrdio je upravo suprotno. Sudija Zoran Smolović zakazao je izricanje presude za 27. septembar.

Za razliku od tužioca Petra Kapucija koji je tvrdio da je dokazana krivica optuženih, advokat Borivoje Đukanović u završnoj riječi tvrdio je da je tužilački akt osporen svim predstavljenim dokazima i da očekuje oslobađajuću odluku za svoje klijente.

Advokat Đukanović ukazao je da je bankarsko – finansijska dokumentacija koju je odbrana nabavila u inostranstvu a čija autentičnost sadržaja je potvrđena u svemu dokaznim materijalom opovrgla navode optužnice. Na temlju bankarsko – finsnsijske dokumentacije, prema riječima advokata Đukanovića, vještak finansijske struke uradio je svoj pismeni nalaz i mišljenje gdje jer obrađena svaka transakcija.

– Nalaz se temelji na svakom pojedinačnom bankarsko finansijskom dokumentu čija neosporivost ničim nije dovedena u pitanju. S druge strane prigovaranje ovakvom nalazu vještaku finansijske struke od zastupnika optužbe je bilo bez iole ozbiljnije pravne argumentacije – kazao je Đukanović.

On je dodao da je dokazni materijal kojim je raspolagao tužilac bio poražavajućeg karaktera za optužbu.

Pobjeda