Pad kamata uticao na profit banaka

Povećana likvidnost i pad kamatnih stopa na evropskom tržištu uticali su na profitabilnost bankarskog sektora u Crnoj Gori i cijenu zaduživanja države, kazao je guverner Centralne banke (CBCG) Radoje Žugić. On je na sastanku Kluba guvernera centralnih banaka regiona Crnog mora, Balkana i centralne Azije, koji se održava u Moskvi, rekao da su mjere kvantitativnog popuštanja Evropske centralne banke (ECB) posredno uticale na intenziviranje rasta u Crnoj Gori.

“Više stope rasta u evropskim zemljama uslovile su povećanu tražnju, posebno u sektorima turizma i transporta, u kojima je Crna Gora zabilježila značajan rast”, izjavio je Žugić.

CBCG je članica Kluba guvernera centralnih banaka regiona Crnog mora, Balkana i centralne Azije, od 2005. godine.