Duž ograde gradskog groblja ”Čepurci” uskoro ulica vrijedna preko 170.000 eura

”U sklopu radova na opremanju lokacija u zahvatu DUP-a ‘Čepurci’, predviđeno je da se izvede saobraćajnica duž ograde gradskog groblja ‘Čepurci’, od ulaza sa zadnje strane, do uklapanja na postojeću saobraćajnicu u podnožju Brda Ljubović”- navedeno je iz Glavnog grada.

Sa desne strane buduće saobraćajnice, nalazi se Centar za djecu i mlade „Ljubović“.

”Dužina saobraćajnice iznosi oko 220 metara, a širina 6 metara. Širina obostranih trotoara iznosi po 2 metra. Uz saobraćajnicu, duž ograde Centra za djecu i mlade ‘Ljubović’ i predviđeno je 46 parking mjesta, od čega su četiri namijenjena licima smanjene pokretljivosti”- navedeno je u saopštenju.

Od prateće infrastrukture, predviđena je javna rasvjeta, vodovod, fekalna, atmosferska i tk kanalizacija.

”Radovi su počeli prošle sedmice. Nakon uklanjanja šiblja i humusa, na trasi se pojavio deblji sloj otpada, koji je izvođač prethodnih dana uklanjanjao sa trase”- doaje se u saopštenju.

Vrijednost investicije je 174.781,31 eura, a radove izvodi firma „Fini dom“ d.o.o. iz Podgorice. Rok za realizaciju radova je 60 dana.