Smanjiće zarade šefovima službi

Administrativni odbor trebalo bi danas da raspravlja o predlogu odluke o smanjenju zarada šefovima službi u Skupštini Crne Gore, ali i naučnim i stručnim konsultantima koje angažuju stalni skupštinski odbori.

Odbor je prethodno donio rješenja o smanjenju plata, između ostalog, predsjedniku i potpredsjednicima Skupštine, šefovima kabineta predsjednika i potpredsjednika, savjetnicima predsjednika i potpredsjednika i zaposlenima u kategorijama A, B i C. Zbog te odluke, koeficijent u kategoriji D (rukovodilac ili šef) bio je veći od najnižeg koeficijenta zarade zaposlenih u višoj kategoriji – C.

Ukoliko Odbor usvoji odluku, rukovodiocima i šefovima kancelarija biće smanjen koeficijent sa 11,4 na 10,8, a za zvanje Šef sa 11 na 10,7.

Ta odluka, kako se navodi, direktno utiče na odluku o smanjenju koeficijenta naučnim i stručnim konsultantima.

“Iz navedenog proizlazi obaveza Odbora da izmijeni i ovu odluku, kako bi usaglasio visinu zarade naučnim i stručnim konsultantima, na način što će koeficijent zarade umanjiti sa 12,4 na 10,8 analogno umanjenju koje je prethodno izvršeno javnim funkcionerima i zaposlenima u Skupštini Crne Gore u kategoriji D,” piše u predlogu odluke u koju su “Vijesti” imale uvid, a koja je na današnjem dnevnom redu Odbora.

Naučne i stručne konsultante mogu angažovati stalni odbori Skupštine na period od najviše četiri mjeseca.

Za eksperta se ne može angažovati lice koje je funkcioner političke stranke, navodi se u ranijoj odluci.

Njima je do marta prošle godine mjesečna zarada bila u visni savjetnika u Kabinetu predsjednika, koje su u avgustu prosječno iznosile 1.100 eura.

“U slučaju da angažovani ekspert ima prebivalište van mjesta sjedišta Skupštine, ima pravo na naknadu troškova prevoza i smještaja, na način i pod uslovima na koje ovo pravo ostvaruju poslanici u Skupštini”, stoji u odluci.

Premijer Duško Marković je na prvoj sjednici Vlade 29. novembra 2016. godine ukazao na potrebu smanjenja budžetskih davanja na konsultantske usluge.

Prema Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koeficijent složenosti poslova za kategoriju D utvrđuje se aktom Administrativnog odbora na predlog generalnog sekretara Skupštine.

 

Vijesti