Privedeni krivolovci u Virpazaru

O slučaju su odmah obavješteni službenici Uprave policije, pri čemu su lica privedena u policijsku stanicu u Virpazaru.Njima su oduzete dvije lovačke puške „bajkal“, petometka kugla 601 – 6 komada, 39 komada metaka „12 kalibar“, čamac zeleni drveni sa dva kolomata, motor „tomos“ 4 KS i rezervoar za gorivo od 12 litara, kao i nezakonito odstrijeljenih sedam ptica, pet baljoški i dvije patke.”Napominjemo da je lov na prostoru Nacionalnih parkova Crne Gore zakonom zabranjen. Uprava JPNPCG – NP Skadarsko jezero je čvrsto riješena da u najkraćem mogućem roku, a u skladu sa postojećim materijalno-tehničkim i ljudskim kapacitetima, suzbije svaki oblik nezakonitog vršenja radnji u ovom zaštićenom prostoru. U cilju ostvarivanja postavljenog cilja, apelujemo na javnost da podrži aktivnosti NP i svaki oblik nelegalnih aktivnosti prijave na dežurni broj Službe zaštite 067 344 496. Uvjereni smo da ćemo zajedničkim djelovanjem svih subjekata uključenih u zaštitu prostora NP Skadarsko jezero doprinijeti suzbijanju svih vidova nelegalnih aktivnosti kojima se ugrožava posebno riblji i ptičji fond”, navodi se u saopštenju NP Skadarsko jezero.NP Skadarsko jezero vršiće i u narednom periodu pojačane aktivnosti u cilju zaštite i očuvanja prirodnih, kulturnih i ljudskim radom stvorenih vrijednosti.”Nacionalni parkovi kao zaštićena prirodna dobra uživaju posebnu zaštitu. U skladu sa odredbama Zakona o nacionalnim parkovima Crne Gore, zabranjeno je hvatanje ili ubijanje ugroženih životinjskih vrsta koje žive na području nacionalnog parka, te ubijanje ili hvatanje strogo zaštićenih ptica, naročito selica, uništavanje njihovih gnijezda i jaja ili uklanjanje gnijezda čak i ako su prazna”, zaključuje se u saopštenju.