Izložba ”Braća Bocarić” u Crnogorskoj galeriji umjetnosti

U četvrtak, 12. oktobra u 19 sati u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić biće otvorena izložba ”Braća Bocarić”.

Riječ je o izložbi djela umjetnika Anastasa i Špira Bocarića nastalih od kraja XIX vijeka do tridesetih godina XX vijeka, a koja motivski obuhvataju portrete, žanr scene, istorijske i religiozne kompozicije.

Dan nakon otvaranja, 13. oktobra u 12:30 minuta biće organizovano stručno vođenje kroz izložbu.

O radu Anastasa i Špira Bocarića govoriće kustoskinje izložbe Slavka Mirosavljević i Snežana Ivović.

BIOGRAFIJE:

Anastas Bocarić (Budva, 1864 – Perast, 1944)

Anastas Bocarić rođen je 1. januara 1864. u Budvi, od oca Evanđela Bocarića i majke Anđelke Ričević. Sa četrnaest godina otiskuje se u svijet sa željom da uči slikarstvo u Atini.

U domovinu se vratio 1883. gdje je na dvoru knjaza Nikole na Cetinju radio portrete knjaževske porodice kao i uglednih građana Budve i Kotora.

Vjenčao se u Zadru 1891. sa Anom Tofolo, sa kojom će dobiti sina Savu i kćerke Milicu i Mariju.

Sljedeće godine u Zagrebu, pored rada na portretima, za tamošnje pravoslavne crkve radio je religiozne kompozicije.

U Mostar se preselio 1897. gdje mu se 1897. pridružio brat Špiro. Njih dvojica su začetnici prvih građanskih portreta u Bosni i Hercegovini.

Ubrzo nakon toga (1897) sa porodicom se preselio u Sarajevo. U to vrijeme započeo je sliku „Guslar na zboru” zbog koje je pred austrougarskim vlastima morao da bježi za Beograd.

Godine 1898. izradio je gipsano poprsje knjaza Nikole, pa se pretpostavlja da je te godine ponovo boravio u Crnoj Gori.

Na Svjetskoj izložbi u Parizu učestvovao je 1900. sa slikom „Na razvalinama srpskog carstva”.

Iste godine odlazi u Carigrad gdje se bavi pedagoškim radom u srpskoj školi. U njoj će biti direktor do 1905.

U tom periodu u Carigradu radi po narudžbini za cara Menelika grb Etiopije, koji je bio u zvaničnoj upotrebi do 1974.

Sa pedagoškim radom nastavio je u Skoplju u periodu od 1906. do 1908 ,da bi godinu nakon toga prešao u Solun gdje je vodio Školu za balkanske umjetnosti.