Vlada vratila 628 miliona duga

Vlada i Ministarstvo finansija prošle godine su vratili 628,19 miliona eura duga, od čega su kamate na već ranija dugovanja 81 milion eura, pokazao je Predlog zakona o završnom računu budžeta za prošlu godinu.
U Predlogu zakona, koji se nalazi u skupštinskoj procedure, navodi se da je novac za otplatu duga država vratila tako što je uzimala nove pozajmice i kredite iz domaćih i stranih izvora, prenose Vijesti.
Javni dug države na kraju prošle godine bio je 2,56 milijardi eura ili 67,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP). Od te sume spoljni dug je dvije milijarde EUR i on je na godišnjem nivou porastao 45,4 miliona eura.
Polovinu spoljnjeg duga čine euroobveznice koje je država uzimala prethodnih godina kako bi servisirala manjak u državnoj kasi.
Gotovinski deficit budžeta za prošlu godinu bio je 134,97 miliona eura i čini 3,57 odsto BDP-a. Od 628 miliona eura duga, 225,4 miliona se odnosi na otplatu glavnice rezidentima, 307,6 miliona nerezidentima, dok je po osnovu stare devizne štednje isplaćeno 13,9 miliona.
Ministarstvo finasija treba da pripremi Strategiju upravljanja javnim dugom kojom će biti definisano kako država namjerava da vrati dugovanja koja dolaze na naplatu narednih godina.
Vlada naredne godine treba da obezbijedi 215 miliona eura za otplatu duga koji dolazi na naplatu, dok će 2019. i 2020. godine te obaveze biti značajno uvećane jer dolaze na naplatu obveznice koje su emitovane 2014. i 2015. godine.
Po osnovu duga u 2019. godini moraće da se vrati 530 miliona, a 2020. oko 760 miliona eura. Očekuje se rast javnog duga do naredne godine, kada će dostići maksimum od 74,6 odsto BDP-a, nakon čega se očekuje blagi pad u 2019, a značajno smanjenje na 67 odsto BDP-a se očekuje u 2020. godini.