Danas verifikacija Pariskog sporazuma

Parlament će danas verifikovati Pariski sporazum kojim, kako je obrazloženo, Crna Gora učvršćuje put ka učlanjenju u Evropsku uniju i potvrđuje obavezu zajedničke borbe protiv negativnog uticaja klimatskih promjena sa ostalim zemljama potpisnicama.
Crna Gora je 2006. godine postala članica Okvirne konvencije “UN o klimatskim promjenama” (UNFCCC).
Osnovni cilj UNFCCC je da osigura stabilizaciju gasova sa efektom staklene bašte (GHG).
U okviru 21. konferencije UNFCCC, održane u Parizu 12. decembra 2015. godine, usvojen je Pariski sporazum koji predstavlja pravno obavezujući dokument za zemlje potpisnice sa ciljem transformacije svjetske ekonomije zasnovane na fosilnim gorivima i podsticanje ulaganja u obnovljive izvore energije.
“Sporazumom se uspostavlja ograničavanje porasta temperature na nivo ispod dva stepena Celzijusa, u odnosu na predindustrijski nivo, tj. u odnosu na 1990. godinu, uz obavezu ulaganja napora, kako bi se taj porast ograniČio na 1,5 stepeni Celzijusa”, kaže se u obrazloženju.
Pariski sporazum ratifikovalo je 147 država članica UNFCCC, od ukupno 197 zemalja. Sporazum je stupio na snagu 4. novembra 2016. godine.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović potpisao je 22. aprila prošle godine potpisao Pariski sporazum na svečanosti u organizaciji Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki Muna, u Njujorku.
Crna Gora se time, kako se navodi, založila da će smanjiti emisiju GHG za najmanje 1.572 kilotona, na nivo od 3.667 kilotona ili manje.
Ovaj cilj se može postići razvojem industrijske tehnologije, povećanjem udjela obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i modemizacijom energetskog sektora.
Vujanović je, prilikom potpisivnja, rekao da Pariski sporazum o klimatskim promjenama predstavlja temelj daljih napora za očuvanje dugoročne klimatske stabilnosti.
On je naglasio da će Crna Gora biti odgovoran partner u sprovođenju Sporazuma.
“Crna Gora je uvjerena da Pariski sporazum o klimatskim promjenama predstavlja temelj daljih napora za očuvanje dugoročne klimatske stabilnosti kao mehanizama koji svim državama, bez obzira na njihov stepen razvoja, omogućava progresivno postizanje konačnog cilja – boljeg kvaliteta života za sve i na svim prostorima”, poručio je Vujanović.
Kako se navodi u Predlogu zakona o potvrđivanju Pariskog sporazuma, imajući u vidu da je pitanje klimatskih promjena relativno nova tematika za Crnu Goru, bitno je istaci benefite potvrđivanjem ovog dokumenta.
Najznačajniji benefiti uključuju stvaranja klimatski otpornog i niskokarbonskog društva i mogućnost pomoći od razvijenih zemalja u pogledu finansiranja projekata i prenosa tehnologije.
“Crna Gora, potvrđivanjem Sporazuma učvršćuje svoj put ka učlanjenju u EU i potvrduje preuzetu obavezu zajedničke borbe protiv negativnog uticaja klimatskih promjena sa ostalim zemljama potpisnicama”, kaže se u obrazloženju.