Opštine stranim bankama duguju 116 miliona eura

Opštine su u ovu godinu ušle sa ukupnim dugom od 175,7 miliona eura, što zabrinjava, ocijenjenoje na sjednici Zakonodavnog odbora kojije podržao Prijedlog zakona o završnom računu budžeta za prošlu godinu.

Ino dug opština je 116,6 miliona, a domaći 59,1 milion eura.

“Izražene dugove ima Budva, od 66,7 miliona eura, Podgorica 19,3, Nikšić 18,56, Bijelo Polje 13,6, Cetinje 10,1, Tivat 7,6, Rožaje i Kolašin po 6,3, Ulcinje 5,6, Berane 5,3. Pljevlja 4,2, Danilovgrad 3,2, Hergeg Novi 3,09, Kotor 2,6 a Plav 1,3 miliona eura“, kazao je poslanik Liberalne partije Andrija Popović.

Ocijenio je da je posebno opasan ino dug Budve od 64,5 miliona. Visoko inostrano zaduženje ima i Podgorica 19 miliona, Nikšić 13,5, dok je cijeli dug Tivta od 7,6 miliona zaduženje u inostranstvu.

“Pitanje je kako se opštine iz svega ovoga mogu izvući”, kazao je poslanik LP.

U dokumentu se navodi da je u ukupnu cifru uključen dug opština po ugovorima koje je potpisala Vlada sa ino kreditorima, a sa opštinama podkreditne sporazume, u iznosu od oko 32,6 miliona, kao i iznos povučenih i neotplaćenih sredstava od 143 miliona.

Generalni direktor Direktorata za državni trezor u Ministarstvu finansija Dragan Darmanović je kazao da se mora voditi računa o dugu opština, ali i o kompletnom dugu države.

Ukupan dug opština 175,7 miliona. Budva najzaduženija sa 64,5 miliona zaduženja

Vlada i Ministarstvo finansija preduzimaju određene aktivnosti za smanjenje duga. Jedna od mjera je i plan fiskalne konsolidacije, koji već daje rezultate, a jedan od načina da se popravi stanje kod duga opština su garancije koje su izdate opštinama, gdje je uz korišćenje Egalizacionog fonda omogućeno refinansiranje kredita koji su u vrijeme sklapanja imali lošije uslove otplate kazao je Darmanović i najavio nastavak razgovora Vlade i opština o podršci.

“Vjerovatno će i opštine morati da preduzmu mjere fiskalne konsolidacije”, kazao je Darmanović.

Odbor je dao podršku i prijedlogu izmjena Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kojim je predviđeno da deficit budžeta opština u određenoj godini ne može biti veći od 10 odsto njenih prihoda.

“U slučaju da ne realizuje kapitalne izdatke, opština je sada dužna da do 31. marta traži zahtjev od Ministarstva finansija da se odobri probijanje usljed opravdanih razloga. Smatramo da je 31. oktobar primjereni rok kada opština može da ima sliku o kretanju finansija u godini”, kazao je generalni direktor za budžet u Ministarstvu finansija mr Nikola Vukićević.

Pojašnjeno je da se zbog nerealizacije investicija u opštinama prenose velika sredstva u narednu godinu, zbog čega je onda deficit veći od deset odsto. Onda su to, kako je objašnjeno iz Ministarstva finansija, opravdani razlozi za probijanje limita, jer novac nije utrošen.

Pobjeda