Budvansku dobijaju Kostić i Emilfarb

Savjet za privatizaciju naložio je da se uradi nova procjena kapitala Budvanske rivijera nakon čega će se razraditi različiti modeli restrukturiranja, a što uključuje i izdvajanje firme sa državnim kapitalom za kompleks Sveti Stefan i Miločer, pa bi sadašnji manjinski akcionari mogli postati većinski vlasnici preostalog dijela kompanije.

Informaciju da se radi procjena zbog restrukturiranja kompanije saopštio je ministar održivog razvoja i turizma Pavle Rađulović poslaniku Aleksandru Damjanoviću.

Damjanović je sredinom septembra pitao Radulovića da li će se dijeliti Budvanska rivijera gdje bi jedan dio (kompleks Sveti Stefan i Miločer) ostao u stoprocentnom vlasništvu države Crne Gore, a drugi dio pripao ostalim licima koja se trenutno nalaze u vlasničkoj strukturi kompanije i koja bi na osnovu toga postala većinski vlasnici preostalog dijela kompanije.

Većinski vlasnik Budvanske rivijere sada je država (Vlada, Fond PIO i Zavod za zapošljavanje imaju oko 58 odsto akcija). Oko 15,23 odsto udjela pripada AIK banci iz Beograda, srbijanskog biznismena Miodraga Kostića, a isto toliko i dvije firme Strateks grupe ukupno 15,2 odsto Nila Emilfarba. Za onoliko koliko bude procijenjena vrijednost kompleksa Sveti Stefan i Miločer biće umanjeno Vladino učešće u ostalom dijelu Budvanske rivijere u kojem će biti Slovenska plaža, Mogren, Aleksandar, Palas i Kristal, pa će se povećati učešće sada malih akcionara koji mogu postati i većinski.

Montenegroberza je u aprilu 2016. godine upisala 1,2 miliona akcija Budvanske rivijere koje je AIK banka kupila od Strateksa za šest miliona eura.

Odmah po kupovini akcija Stratex i Kostić su objavili strateško partnerstvo u Budvanskoj rivijeri, a saopšteno je da dijele viziju razvoja te hotelske grupacije i vjeruju u njeno pozicioniranje kao vodeće u području hotelskog turizma u regiji. Oni sada imaju po jednog člana u bordu direktora Budvanske rivijere.

“Na sjednici Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte 19. juna ove godine članovi Savjeta su informisani o dosadašnjim aktivnostima na restrukturiraju i donijeti su zaključci koji ukazuju da u cilju buduće segmentacije i privatizacije neophodno uraditi novu procjenu vrijednosti kapitala, sa tačno određenom namjenom, kao i novi Elaborat o restrukturiranju“, objasnio je Radulović.

Ministar je naveo da je, postupajući po zaključcima Savjeta, odbor direktora preduzeća donio odluku kojom je pokrenuta procedura pribavljanja ponuda za izradu vrijednosti kapitala, nakon čijeg će se odabira pristupiti izradi te procjene.

“Posle toga slijedi ažuriranje postojećeg Eelaborata o restrukturiranju kompanije na osnovu podataka iz nove procjene kapitala, razrada različitih modela restrukturiranja i studija održivost svakog od njih, kao i pravna elaboracija budućih koraka“, istakao je Radulović.

Damjanović je informisan i da je Ministarstvo turizma 13. juna ove godine od Budvanske rivijere tražilo informaciju o dosadašnjim aktivnostima u vezi restrukturiranja, a koja se odnosi na izradu dokumentacije o opravdanosti tog postupka putem odvajanja uz osnivanje novog društva.

Ukupan akcijski kapital Budvanske rivijere je 80,89 miliona eura, a ukupni kapital preduzeća na kraja prošle godine je bio 172,26 miliona eura.

(Opširnije u današnjim Vijestima)