Luka Bar može biti glavni trgovački izlaz u regionu

Iako poslovno finansijski rezulat Luke Bar, za prvih devet mjeseci ove godine, još uvijek nije završen, evidentno je da je povećan obim posla i da se finansijka situacija poboljšava zbog povećanog pretovara, novih poslova i ugovora, kazao je Pobjedi izvršni direktor barske kompanije Zarija Franović, koji je na toj funkciji od 31. jula, ove godine. On vjeruje da Luka Bar može preuzeti najznačajniju ulogu u regionu, zbog njene pozicije, saobraćajne infrastrukture i unutrašnjih priprema i organizacije rada, koja je podređena tom cilju.
Poslovanje

“Još bolje poslovanje očekujemo realizacijom razvojnih projekata koji su pripremljeni u protekla dva mjeseca. Evidentan je porast pretovara i u odno su na isti period prošle godine uvećan je oko 70 odsto”, rekao je Franović.

Prema njegovim riječima najveći rast pretovara zabilježen je kod rasutih tereta, od 117 odsto, zahvaljujući pojačanoj poslovnoj aktivnosti kompanije Uniprom metali.

“U strukturi pretovara rasuti tereti u ovom trenutku učestvuju sa 79 odsto, tečni tereti sa 15 posto i ro-ro terminal i putnička vozila sa nepunih šest odsto”, precizirao je Franović. On je dodao da Luka Bar u ovom trenutku izmiruje sve svoje obaveze iz poslovanja, naročito prema državi, a čak je, kako kaže, u pretplati po osnovu PDV-a i poreza i doprinosa na zarade zaposlenih.

“Od kada sam izvršni direktor naročita pažnja je posvećenja i naplati potraživanja iz ranijeg perioda koja je znatno pojačana kao i likvidnosti poslovanja”, naglasio je Franović.

Povećanje pretovara

Aktivnosti Luke Bar, su kako navodi, u ovom trenutku usmjerene na povećanje pretovara i dovođenja novih roba sa novom strukturom, nastavak sanacije i rekonstrukcije postojećih kapaciteta, valorizacija potencijala i imovine uz podršku i saglasnost resornog ministarstva i Vlade.

“Svakom poslovnom partneru Luka Bar ukazuje dužno poštovanje, međutim obimom usluga pretovara i iznosom fakturisane relalizacije posebno se ističe firma Uniprom metali, a tu su još i Grimaldi euromed, Jugopetrol, PGS Montenegro, Nimont, Cemex Montenegro”, naveo je Franović.

On kaže da je u ovom trenutku teško reći da li barska luka može postati jedan od glavnih trgovačkih izlaza koji povezuju Evropu, Afriku i Bliski istok.

“Ali sve što radimo i pripremamo ide u tom pravcu. Od nas zavisi do kojeg nivoa ćemo stići u odnosu na druge luke u regionu, ali najznačajna uloga vjerujem da će ipak pripasti nama, kako zbog pozicije i infrastrukture (projekat auto-puta i rekonstrukcija željeznice) tako i zbog unutrašnjih priprema i organizacije rada koja je podređena tom cilju”, tvrdi Franović.

On smatra da je putna i željeznička infrasturktura u ovom trenutku solidna.

“Završetkom auto-puta u punom obimu i spajanjem sa auto-putom u Srbiji luka dobija na značaju u ovom regionu”, ocijenio je Franović.

Sanacija kolosijeka

On međutim nije zadovoljan dijelom unutrašnje infrastrukture barske kompanije, odnosno željezničkim kolosijecima, čija ukupna dužina iznosi oko 22 kilometra.

“Radimo na sanaciji kolosijeka i ove aktivnosti su u našim prioritetima. Već smo rekonstruisali 1,2 kilometra kolosijeka i time omogućili da ponovo preko naše luke ide lužina za potrebe fabrike za prozvodnju glinice u Zvorniku, što je već otpočelo, ali i za naš Kombinat aluminijuma”, rekao je Franović.

On je dodao da predstavnici Luke Bar intenzivno rade na dobijanju novih klijenata.

“Postoji veliko interesovanje za saradnju sa našom kompanijom, a naš interes je maksimalmo iskorišćenje resursa, valorizacija imovine koju imamo na raspolaganju, stvaranje novih vrijednosti i otvaranje novih radnih mjesta”, poručio je Franović.

Prema njegovim riječima za ponovno aktiviranje silosa zainteresovane su velike i značajne kompanije iz Turske i Italije.

“Vodimo intenzivne pregovore i sa potencijalnim partnerima sa Kosova. Takođe, trenutno vršimo rekonstrukciju hladnjače i želimo je staviti 100 odsto u funkciju za mjesec, što je značajna investicija i sa aspekta postizanja zahtjevnih uslova (HASAP/HACCP)”, kazao je Franović.

On tvrdi da za hladnjaču postoji veliko interesovanje, kao i da su u toku razgovori sa potencijalnim budućim korisnicima usluga skladištenja robe u hladnjači.

Za veće investicije potrebna ulaganja strateških partnera

Franović je poručio da je Luka Bar generator razvoja ne samo Bara već i Crne Gore, kao i da su nove investicije u barsku kompaniju poželjne i potrebne.

“Manje investicije već realizujemo sami ali veće, koje su značajne za ukupni razvoj, nijesmo u mogućnosti realizovati sami, odnosno bez podrške banaka, investitora, strateških partnera i Vlade”, kazao je Franović.

On dodaje da je Luka Bar otvorena za saradnju sa novim partnerima i zainteresovana za zajednička ulaganja, a u skladu sa strategijom razvoja Vlade.

“Potencijala i volje ima, a i pravih partnera sigurno ima. Veća ulaganja iziskuju i partnerska ulaganja”, naglasio je Franović.

OSTAVITI ODGOVOR