AUTOPUT: Pogledajte dokle se stiglo

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković i Hei Šikiang, izvršni direktor CRBC za Crnu Goru obišli su danas gradilište mosta Moračica na trasi prioritetne dionice Smokovac – Uvač – Mateševo, autoputa Bar-Boljare.

To je povod današnje posjete i obilaska gradilišta, gdje je resorni ministar sa saradnicima o progresu i daljim planovima razgovarao sa menadžmentom izvođača radova, kineskim partnerima iz kompanije CRBC.

„Danas duž cijele trase imamo izvođene radova u pravom smislu te riječi.Od ukupno 16 tunela radovi na iskopu i primarnoj i sekunadrnoh podgradi se izvode na 15 tunela, na kojima je ukupna dužina iskopa preko 55% (cca 19 300 m). Pored probijenog tunela Jabučki krš i Klopot, do kraj ove godine očekuje se probijanje i tunela Vilac i Mrke.

Na samoj trasi autoputa, bez priključnih rampi petlji i nadvožnjaka, je planirano 20 mostova, ukupne dužine 6,122 km. Radi se intenzivno izgradnja 11 mostova. Takođe, radi se na otvorenoj trasi, kao i na potpirnim zidovima i propustima. Na jednom od najzahtijevnijih objekata, mostu Moračica, radovi se odvijaju u skladu sa planiranom dinamikom izvođača.

Most Moračica ima 5 stubova i dva oporca. Dužina mosta je 960 m, a ukupna širina 23.40 m. Visina najvisočijeg stuba iznosi 180 m, zajedno sa temljem i konstrukcijom, odnosno visina samog stuba iznosi 161,5 m. Maksimalni raspon među stubovima je 190 m. Danas sa zadovoljstvom mogu da izjavim da su svi stubovi mosta Moračica završeni“ izjavio je  Nurković tokom posjete.

„Važno je da spomenem i finansijkske parametre, pa je u ovoj godini CRBC je ispostavio situacije u iznosu od 127 mil. eura. S obzirom da do kraj godine očekujemo ispostavljanje još dvije situacije, kao i činjenicu da je postignuto da se dnevno izvode radovi u iznosu od 1 mil. eura, sa pravom možemo reći da će se do kraja godine ostvariti potrošnja projektovanog budžeta za ovu godinu (180 mil eura). Pored CRBC na projektu je angažovano 97 preduzeća. Od ovog broja, 80 preduzeća je iz Crne Gore. Prema posljednjim podacima ukupno je na gradnji autoputa angažovano preko 3,2 hiljade radnika, od čega domaćih radnika 1.183.“ naglašava Nurković.

Detaljnim prostornim planom autoputa Bar – Boljare definisana je etapna realizacija projekta autoputa Bar-Boljare.

Dionica Smokovac – Mateševo dužine 41 km, definisana je kao I etapa realizacije projekta autoputa Bar-Boljare i počinje nakon petlje Smokovac i prostire se do lokacije Mateševa.

Petlja Smokovac je sastavni dio dionice Farmaci – Smokovac, koja je Detaljnim prostornim planom autoputa Bar – Boljare definisana kao II etapa realizacije.

Projektnim zadatkom za izradu Glavnog projekta je planirano da se petlja projektuje fazno, da bi da se kroz I fazu omogućilo kvalitetno rješenje priključka na ovu dionicu autoputa Bar-Boljare, do usvajanja Detaljnog prostornog plana Jadransko-jonskog autoputa, odnosno do donošenja konačne finalne odluke o trasi Jadransko-jonskog autoputa i nastavka realizacije autoputa Bar-Boljare kroz dionicu Farmaci – Smokovac.