Majke koje se bave poljoprivredom i preduzetništvom imaju pravo na naknadu

Vlada je danas utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda kojim je predviđeno da korisnice naknada sa troje i više djece koje su se bavile preduzetništvom ili poljoprivredom imaju pravo na mjesečnu naknadu.

Ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Puršić, pojasnio je da je predviđeno da korisnice naknada koje su, radi ostvarivanja tog prava prestale da obavljaju preduzetničku ili poljoprivrednu djelatnost kao osnovno zanimanje i brisane su iz odgovarjaćih registara, imaju pravo na mjesečnu naknadu u neto iznosu od 193 eura, sa pripadajućim doprinosima od 34 eura.

„Takvih korisnica, prema evidenciji centara za socijalni rad, ima ukupno 143, odnosno 88 preduzetnica i 55 poljoprivrednica“, precizirao je Purišić na konferenciji za medije nakon sjednice Vlade.

Vlada se, kako je saopštio, opredijelila da njima odobri tu naknadu.

“Godišnji fiksalni efekat ove mjere će biti oko 408 hiljada i 690 eura. Vlada se oipredijelila da retroaktivno ovoj kategoriji lica isplati naknade za period od 1. jula do 31. decembra i tu svrhu opredijeliće 205 hiljada i 490 eura”, kazao je Purišić.

Prema njegovim riječima, Predlogom zakonom precizirane su određene norme koje se odnose na dokumentaciju koiju treba pribaviti, i utvrđen je dodatni rok od 30 dana da preduzetnice i poljoprivrednice obnove svoj zahtjev i dostave potrebnu dokumentaciju.

“Danas je odobreno da korisnice koje su izgubile naknadu po osnovu nezaposlenosti, odnosno došle su za Zavoda za zapošljavanje i kod Zavoda su ostvarivale naknadu po osnovu osiguranja od nezaposlenosti, mogu dobiti to pravo preciziranjem normi”, naveo je Purišić.

Kako je dodao, to pravo biće im odobreno od 1. jula, takođe retroaktivno.

Purišić je saopštio da je Vlada za te svrhe opredijelila 672.577 eura godišnje.

„Ova izmjena zakona podrazumijeva obavezu države da uplati doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje u iznosu od 34,05 eura mjesečno korisnicima koje je zakon predvidio, retroaktivno i ubuduće”, saoptio je Purišić.

On je, odgovorajući na pitanje koliko je korisnica koje su ranije bile na Birou rada, rekao da ih je bilo oko 600.

“One se vraćaju na ono pravo koje su imale, 77 eura plus porezi i doprinosi koji su se uplaćivali”, saopštio je Purišić.